[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2
Derleme
Radikal Prostatektomi Sonrası Oluşan İdrar Kaçırma Patogenezi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Rahmi ONUR, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Akut ve Kronik N (omega)-nitro-L-arjinin Uygulamalarının Sıçanlarda Plazma Nitrit/Nitrat ve Malondialdehit Düzeylerine Etkileri
Engin YILMAZ, Aysel SARI, Süleyman OKTAR , Hakkı Engin AKSULU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Effect of Melatonin Hormone on Formaldehyde-Induced Liver Injury: A Light Microscopic and Biochemical Study
Hıdır PEKMEZ, Neriman ÇOLAKOĞLU CAMCI, İsmail ZARARSIZ, İlter KUS, Murat ÖGETÜRK, Hacı Ramazan YILMAZ, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Important Vascular Anomalies of Face and Neck – A Cadaveric Study with Clinical Implications
Venkata Ramana VOLLALA, Sreenivasa Rao BOLLA, Narendra PAMİDİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Levobupivakain+Fentanil Spinal Anestezisinde Hasta Pozisyonunun Blok Karakteristikleri Üzerine Etkileri
B. Çağla Özbakıs AKKURT , Kerem İNANOĞLU , Alper KARARMAZ , Aydıner KALACI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Solid Meme Kitlelerinin Power Doppler Ultrasonorafi ile Değerlendirilmesi
Gökhan AKBAŞ, Ayşe MURAT AYDIN, Hakan ARTAŞ, Erkin OĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Refraktif Cerrahiye Aday Hastalarda Bilgi ve Beklenti Düzeyi Üzerine Bir Çalışma
Orhan AYDEMİR, Nurettin DENİZ, Peykan TÜRKÇÜOĞLU, Burak TURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Metabolik Sendromlu Hastalarda Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Aktivite Düzeyleri
Semra TÜRKOĞLU, Funda GÜLCÜ BULMUŞ, Arzu PARMAKSIZ,Yusuf ÖZKAN, Ferit GÜRSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Doğuştan Çarpık Ayaklı Olgularda Ponseti Yöntemi ile Tedavi Sonuçlarımız
Tahir VAROL, Lokman KARAKURT, Oktay BELHAN, H. Bayram TOSUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Santral Seröz Korioretinopatide Renkli Doppler Ultrasonografi ile Orbital Akım Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Mustafa KOÇ, Nurettin DENİZ, Selami SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Menapoz Sonrası Dönemde Farklı Hormon Replasman Tedavilerinin Göz Yaşı Fonksiyonlarına Etkileri
Burak TURGUT, Peykan TÜRKÇÜOĞLU, Tamer DEMİR, Emrah KAN, Selahattin KUMRU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Massive Hemobilia and Pancreatitis Due To Benign Gallbladder Polyp: Report of A Case
Metin AYDIN, Arif ASLANER, Zekeriya İLÇE, Ömer SÖYLEMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörü Kullanımına Bağlı Gelişen Bir Kornea Ödemi Olgusu
Tongabay CUMURCU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Case of Non-Traumatic Pneumocephalus Associated with Otogenic Proteus Mirabilis Cerebellar Abscess
Mustafa CİHANGİROĞLU, İlhami ÇELİK, İsmail AKDEMİR, Hakan ARTAŞ, Ayhan AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mikozis Fungoides ile Leser-Trelat Birlikteliği Olan Bir Olgu
Demet ÇİÇEK, Başak KANDİ, Haydar UÇAK, Bengü ÇOBANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Toraks ve Boyun Metastazı Yapan Mikst Germ Hücreli Testis Tümörü
Gülçin CİHANGİROĞLU, Bengü ÇOBANOĞLU, Sultan PEHLİVAN, Aziz KARAOĞLU, Akın Eraslan BALCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Echinococcus Cyst Mimicking Choledochal Cyst in Childhood
Tuğrul TİRYAKİ, Emrah ŞENEL, Ayşe Esin KİBAR, Bahar Çuhacı ÇAKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Immature Mediastinal Teratoma: Radiological Findings (A Case Report)
Ayse Murat AYDIN, Mustafa KOÇ, A.Kursad POYRAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Brucellar Prosthetic Arthritis of the Knee Detected with the Use of Blood Culture System For the Culture of Synovial Fluid
Emel Sesli ÇETİN, Selçuk KAYA, Tolga ATAY, Mustafa DEMİRCİ, Hüseyin YORGANCIGİL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pulmoner Tromboendarterektomi Olgusu
Ali Vefa ÖZCAN, Ahmet BALTALARLI, Hülya SUNGURTEKİN, Şeyda Örs KAYA, İbrahim GÖKŞİN, Gökhan ÖNEM, Mustafa SAÇAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Musculus Brachioradialis’in Bölünmüş Tendonu Arasında Ramus Superficialis Nervi Radialis’in Sıkışması (Wartenberg Sendromu): Nadir Bir Anatomik Varyasyon
İsmail ZARARSIZ, Murat ÖGETÜRK, Evren KÖSE, Sedat MEYDAN, Ufuk TAŞ, İlter KUŞ, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]