[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-133
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Benign Safrakesesi Polipine Bağlı Ağır Hemobili ve Pankreatit: Vaka Sunumu
Metin AYDIN1, Arif ASLANER1, Zekeriya İLÇE2, Ömer SÖYLEMEZ3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, DÜZCE
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, DÜZCE
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, VAN

Hemobili ile birlikte safra kesesi polipi nadir bir patolojidir. Bu vaka sunumunda safra kesesi polipinden kaynaklanan ağır bir üst gastrointestinal sistem kanaması sonrası meydana gelen pankreatit olgusu sunuldu. 58 yaşında bayan hasta hastanemize sırta ve sağ omuza yayılan sağ üst karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Karın sağ üst kadranda hassasiyet ve sarılık fizik muayenedeki bulgulardı. Laboratuar bulgularında amilaz, direk ve indirek bilirübin yüksekliği ve lökositoz mevcuttu. Hastaya pankreatit teşhisi konuldu.

Yatışının ikinci gününde ağır bir üst gastrointestinal sistem kanaması görüldü. Pankreatit için destek tedavisi sonrasında genel durumu stabilleşen hasta ameliyata alındı. Kanamanın safrakesesindeki polipe bağlı olduğu anlaşıldı ve kolesistektomi uygulandı. Postoperatif dönemde problem gözlenmeyen hasta 14. gününde taburcu edildi.

Sonuç olarak, safra kesesi polipi nadiren de olsa ağır üst gastrointestinal sistem kanaması ve pankreatitin bir nedeni olabilir.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]