[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 411-416
[ English ]
PARENTERAL NÜTRİSYONDA KOMPLİKASYONLAR
Ömer Lütfi ERHAN, Mustafa AKIN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ELAZIĞ

Nütrisyonel tedavinin ilk birkaç haftasında metabolik komplikasyon açısından hastalar büyük risk altındadırlar. Parenteral nütrisyonla ilişkili olanları; keteterle, metabolik homeostazla ve gastrointestinal traktüs fonksiyonundaki değişikliklerle ilişkili olarak sayabiliriz. Nütrient doğrudan santral ven içine verildiğinden kateterle ilişkili komplikasyonlarla hemeostazla ilişkili olanlar yaşamı tehdit edici olabilirler. Deneyimli klinisyenler bu komplikasyonları çok iyi tanıyabilir ve daha morbit koşulların gelişimine fırsat verdirmeden uygun tedaviye başlayabilirler.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]