[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2
Deneysel Araştırma
PRİMER LAKRİMAL DRENAJ AMELİYATININ BAŞARISIZ OLDUĞU OLGULARDA İKİNCİ GİRİŞİMDE MİTOMİSİN-C KULLANIMI İLE BİKANALİKÜLER SİLİKON TÜP ENTÜBASYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Tamer DEMİR, Burak TURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OVARİYEKTOMİZE SIÇANDAN İZOLE EDİLMİŞ MİYOMETRİYUMDA PROSTAGLANDİNLE İNDÜKLELEN KONTRAKSİYONLAR ÜZERİNE DANTROLENİN ETKİLERİ
Vahit KONAR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARININ DURUMU
Yunus SARAL, Şule YILMAZ, Ahmet KÖSE, Gülbiye GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HOMOSİSTEİNİN İZOLE GEBE KOBAY MİYOMETRİYUMUNDA SPONTANKASILMALAR ÜZERİNE ETKİSİ
Ahmet AYAR, Niyazi TUĞ, Hüsnü ÇELİK, Mete ÖZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ ABDULLAHPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SOM PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
Tufan ÇETİNKAYA, A. Tevfik OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DENEYSEL HİPOTİROİDİZMDE TİROİD FOLİKÜL HÜCRELERİNDE AgNOR SAYILARI
Jale ÖNER, İbrahim ÖZERCAN, Aysel KÜKNER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PROCALCİTONİN: BAKTERİYEL ENFEKSİYON VE SEPSİSİN TEŞHİSİNDE YENİ BİR PARAMETRE
Nurullah BÜLBÜLLER, Osman DOĞRU
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OSTEOARTRİT ETYOPATOGENEZİ
Ayhan KAMANLI, Safiye TUNCER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PARENTERAL NÜTRİSYONDA KOMPLİKASYONLAR
Ömer Lütfi ERHAN, Mustafa AKIN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
YARIK AYAK DEFORMİTESİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Lokman KARAKURT, Rüştü KÖSE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

IMERSLUND GRÄSBECK SENDROMU: OLGU SUNUMU
Çiğdem ŞEN, A. Denizmen AYGÜN, Metin K. GÜRGÖZE, Mehmet KILIÇ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SEREBRAL DURAL SİNÜS TROMBOZU: STATUS EPİLEPTİKUS TABLOSU İLE GELEN BİR OLGUNUN SUNUMU
Serpil BULUT, M Said BERİLGEN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]