[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 400-403
[ Turkish ]
Procalcitonin: A New Parameter For the Diagnosis of Bacterial Infection and Sepsis
Nurullah BÜLBÜLLER, Osman DOĞRU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakülesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Procalcitonin is a glycoprotein that selectively increases in bacterial infections, sepsis and multiple organ failures. On the other hand, in viral infections, autoimmun infections or operative trauma procalcitonin level does not increase or only slightly increases. Therefore, procalcitonin can be used as a diagnostic parameter in bacterial and nonbacterial infections and as a prognostic parameter in motinorization of critical patients. The literature related to PCT was discused in the study.

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]