[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 4, Sayfa(lar) 300-303
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mantar Zehirlenmesine Bağlı Gelişen Akut Pankreatit: Olgu Sunumu
Türker YARDAN1, Hızır Ufuk AKDEMİR1, Ahmet BAYDIN1, Mehmet Selim NURAL2, Özgür ECEMİŞ3, Selim GENÇ1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Departmanı, SAMSUN, Türkiye

Mantar zehirlenmelerinde farklı organ yetersizlikleri görülebilir. Ancak akut pankreatit mantar zehirlenmesinin nadir bir komplikasyonudur. Altmış altı yaşında kadın hasta yabani mantarı yemesinden 24 saat sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı yakınmaları ile acil servisimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde epigastrik bölgede hassasiyet vardı. Başvuru anında serum hepatik transaminazlar, amilaz ve lipaz düzeylerinde yükseklik saptandı. Çekilen bilgisayarlı batın tomografisinde peripankreatik mayi görüldü. Hasta mantar zehirlenmesine ve akut pankreatit tanılarıyla acil yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Takip süresince klinik durumu iyi olan hastanın hepatik transaminazları ve pankreatik enzim düzeyleri progresif olarak azaldı. Komplikasyon gelişmeyen hasta şifa ile taburcu edildi. Mantar zehirlenmesinin ve akut pankreatitin erken semptomları benzerdir. Mantar zehirlenmeli hastalarda diğer organ yetersizliklerinin yanı sıra akut pankreatit olasılığı düşünülmelidir. Akut pankreatit ve mantar zehirlenmesinin erken tanısı ve uygun tedavisi iyi prognozun sağlanması ve komplikasyonların önlenmesine katkı sağlayabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]