[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2009, Cilt 14, Sayı 4
Deneysel Araştırma
Local Administration of Adenosine and Adenosine A1 Receptor Agonist CPA Protects Against Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury in Rats
Veysel Haktan ÖZAÇMAK, Hale SAYAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Niğde Doğumevinde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları
Ebubekir GILIÇ, Osman CEYHAN, ALİ ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fırat Üniversitesi Hastanesi 2006 Yılı Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları
İlhami ÇELİK, Arzu ŞENOL, Gülden ESER KARLIDAĞ, Nuran AKMİRZA İNCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Araştırılması
Salih Burçin KAVAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik Özellikleri
Salih Burçin KAVAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Stabil KOAH'lı Hastalarda Hastanede Yatış Anamnezi ile Spirometrik Değerler ve Amfizem Paterni Arasındaki İlişki
Hayrettin GÖÇMEN, Dane EDİGER, Esra UZASLAN, Ercüment EGE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alt Ekstremite Variköz Venlerinde Cerrahi Tedavi
Ali RAHMAN, Kadir Kaan ÖZSİN, Ayhan UYSAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Subakromial Sıkışma Sendromunda Açık Anterior Akromioplasti Sonuçlarımız
Kutay Engin ÖZTURAN, İstemi YÜCEL, Hüsamettin ÇAKICI, Serdar İPEK, Okan KARADUMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Meme Kanseri İle Karısabilen Nadir Bir Olgu: Kedi Tırmığı Hastalığı
Abdullah BÖYÜK, Cemal ÜSTÜN, Özgen ARSLAN SOLMAZ, Hasan Baki ALTINSOY, Oktay BANLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Safra Kesesi Polibini Taklit Eden Semptomatik Heterotopik Pankreas
Aydemir ÖLMEZ, Cemalettin AYDIN, Gökhan SÖĞÜTLÜ, Hale KIRIMLIOĞLU, Veysel ERSAN, Cüneyt KAYAALP
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fraser Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Elif YOSUNKAYA, Ferhat FENERCİOĞLU, Adnan YÜKSEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

De Novo 21/21 Translokasyonu Olan Down Sendromlu İki Olgu: Literatür Araştırması
Gülay CEYLAN, Deniz EROL, Hüseyin YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A WAGR Syndrome Case with Postaxial Polydactyly
Hatice KOÇAK, Gülay CEYLANER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İlk Laparoskopik Akalazya Deneyimimiz
Alper Bilal ÖZKARDEŞ, Halit Ziya DÜNDAR, Şahin KAHRAMANCA, Mehmet KILIÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cerebellitis due to Antituberculosis Therapy in a Patient with Chronic Renal Failure
Meliha TAN, Özlem ALKAN, Sibel KARACA, Başak KARAKURUM GÖKSEL, Yusuf Ziya DEMİROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İleri Yaşta Multipl Skleroz Tanısı Alan Bir Olgu
Semiha KURT, Hatice KARAER, Yüksel KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Atypical Renal and Gluteal Hydatid Cysts: Report of Two Cases
Mustafa KAPLAN, Tevfik AKTOZ, Aygül Doğan ÇELİK, İrfan Hüseyin ATAKAN, Osman İNCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mantar Zehirlenmesine Bağlı Gelişen Akut Pankreatit: Olgu Sunumu
Türker YARDAN, Hızır Ufuk AKDEMİR, Ahmet BAYDIN, Mehmet Selim NURAL, Özgür ECEMİŞ, Selim GENÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]