[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2009, Cilt 14, Sayı 3
Deneysel Araştırma
Koroner Baypasta İn-situ Safen Ven Grefti Hazırlanması İntimal Hasarı Azaltır mı?
Ali Vefa ÖZCAN, Ferda BİR, İbrahim GÖKŞİN, Mustafa SAÇAR, Gökhan ÖNEM, Ahmet BALTALARLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Major Depresyonlu Hastalarda Elektrokonvulsiv Terapinin Sempatik Deri Yanıtı Üzerine Etkileri
Caner Feyzi DEMİR, Rabia BİLİCİ, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, Said BERİLGEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Effect of Doxazosin on Prostatic Resistive Index in Patients with Benign Prostate Hyperplasia
Cüneyt ÖZDEN, İsa GÜNAY, Tağmaç DEREN, Süleyman BULUT, Süha KOPARAL, Ali MEMİŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Talusun Osteokondral Lezyonlarının Tedavisinde Mikrokırık Yöntemi Sonuçlarımız
Hacı Bayram TOSUN, Erhan YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi
İsmail SARI, Tevfik DEMİR, Gerçek CAN, Servet AKAR, Merih BİRLİK, Fatoş ÖNEN, Mehmet TUNCA, Nurullah AKKOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Samsun Çıraklık Eğitim Merkezindeki Çırakların Antropometrik Ölçümlerinin Saptanması
Leman TOMAK, Melek COŞKUN, Funda ELMACIOĞLU, Yıldız PEKŞEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Relationship Between Estradiol Level and Sleep Quality in Healthy Women
Nadi KESKİN, Alev KILIÇOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Spontan Ürinomların Radyolojik Bulguları
Uğur BOZLAR, Emin AYDUR, Fatih ÖRS, Şahin UĞUREL, Mustafa TAŞAR, Cem TAYFUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Fasioliazis; Nadir Bir Kronik Kolesistit Nedeni
Ali Kemal UZUNLAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Oligospermik İnfertil Bir Erkekte Resiprokal Translokasyon t(1;5)(p33;qter)
Deniz EROL, Hüseyin YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alt Ekstremitede Hızlı Akımlı Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
Ali RAHMAN, Hüseyin ÖZDEMİR, İbrahim Murat ÖZGÜLER, Mehmet Cengiz ÇOLAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kraniofasiyal Mukormikoz: Bir Olgu Sunumu
Mehmet ERKALELİ, İnci ALACACIOĞLU, Bahriye PAYZIN, Murat ERMETE, Sakine Leyla ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Submandibular Bölgenin Nervus Hipoglossus Nörinoması; Olgu Sunumu
İbrahim ALADAĞ, Fatih TURAN, Ahmet EYİBİLEN, Doğan KÖSEOĞLU, Ülkü BEKAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Caroli'S Syndrome Associated with Medullary Sponge Kidney: A Case Report and Review of The Literature
Mehmet İlkin NAHARCI, Gökhan ERDEM, Cemal Nuri ERÇİN, Teoman DOĞRU, İlker TAŞÇI, Fatih ÖRS, Serkan TAPAN, Alper SÖNMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Brakidaktili Tip C: Olgu Sunumu
Mehmet Selim NURAL, Cavit Türkay YALIN, Mehmet Özgür YILDIRIM, Haldun Barış DİREN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İntraduktal Papillomu Taklit Eden Meme Başı Adenomu Olgusu
Nilgün IŞIKSALAN ÖZBÜLBÜL, Aylin ÖZGÜN, Ufuk ÖZGÜN, Selçuk PARLAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parotis Bölgesinde Pilomatriksoma: Vaka Sunumu
Seda TÜRKOĞLU BABAKURBAN, Nazım Emrah KOÇER, Alper Nabi ERKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orbital Kavernöz Hemanjiom: Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Zülkif BOZGEYİK, Tülin ÖZTÜRK, Esra Kazğan BAYKUŞ, Erkin OĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]