[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 4, Sayfa(lar) 264-267
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Subakromial Sıkışma Sendromunda Açık Anterior Akromioplasti Sonuçlarımız
Kutay Engin ÖZTURAN1, İstemi YÜCEL2, Hüsamettin ÇAKICI1, Serdar İPEK1, Okan KARADUMAN2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, BOLU, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, DÜZCE, Türkiye

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız konservatif tedaviye yanıt vermeyen hastalarda açık anterior akromioplasti cerrahisi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Subakromial sıkışma sendromu tanısı konan 40 hastaya açık anterior akromioplasti yapıldı. Hastaların ortalama yaşı 50 (dağılım 35-75 yaş) idi. Hastaların 25'inde (%62,5) dominant omuzda şikayet mevcuttu. Hastaların değerlendirilmesinde omuz hareket açıklığı, American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) skoru ve Vizüel Analog Skala'nın (VAS) yer aldığı kişisel değerlendirme formu kullanıldı. Ortalama takip süresi 20,3 ay (dağılım 12-42 ay) idi.

Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesinde ortalama ASES 43,7+/-14 olarak tespit edildi. Yapılan son değerlendirmede ortalama skorun 85,5+/-14,9 olduğu gözlemlendi (p<0.001). Hastaların ağrı şiddetlerinin VAS ile değerlendirilmesinde ameliyat öncesi değer 6,4+/-1,8 iken, ameliyat sonrası değerlendirmede 1,3+/-1,1 idi (p<0.001). Subjektif olarak hastaların değerlendirmesinde 35 (%87.5) hastada çok iyi ve iyi, 4 (%10) hastada orta düzeyde başarılı, 1 (%2.5) hastada ise kötü sonuç elde edilmiştir.

Sonuç: Subakromial sıkışma sendromunda açık anterior akromioplasti başarı oranı yüksek, güvenle kullanılabilecek bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]