[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2010, Cilt 15, Sayı 1
Derleme
Akupunktur
Ahmet KAVAKLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Retinal İskemi-Reperfüzyon Modelinde Rekombinant İL-11'in Retinal Dokuya Etkisi
Azat ALINAK, Tamer DEMİR, Burak TURGUT, Nusret AKPOLAT, Orhan AYDEMİR, Nesrin DEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi
Birsen ALTAY, Demet GÖNENER, Ceren DEMİRKIRAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

23 Gauge Transkonjonktival Dikişsiz Vitrektomide İlk Deneyimlerimiz
Burak TURGUT, Fatih Cem GÜL, Tamer DEMİR, Orhan AYDEMİR, Ülkü ÇELİKER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Growth Hormone Release (GHR)'in Mekanik Revaskülarizasyon İmkanı Olmayan Koroner Arter Hastalıklı Vakalar Üzerindeki Etkisi
Mehmet AKBULUT, Makbule Kutlu KARADAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 50 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Metin Kaya GÜRGÖZE, Mehmet GÜNDÜZALP
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orofasiyal Yarıkların Prenatal Tanı ve Değerlendirilmesi
Miğraci TOSUN, Burcu TORUMTAY, Devran BILDIRCIN, Handan ÇELİK, Mehmet B. ÇETİNKAYA, Erdal MALATYALIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Böbreğin Renal Hücreli Karsinomlarında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, p53 Expresyonu, AgNOR Sayısı ve Prognostik Faktörlerin, Histopatolojik Tip ve Derecelendirme İle İlişkisi
Özgen Arslan SOLMAZ, Hayreddin YEKELER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Apandisit Tanısında Serum C-reaktif Protein, Prokalsitonin ve Neopterinin Yeri
Mehmet Emin MENGÜCÜK, Refik AYTEN, Nurullah BÜLBÜLLER, Ahmet GÖDEKMERDAN, Murat BAŞBUĞ, İbrahim MUNGAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Spondilodiscitis Due to Ankylosing Spondylitis in a Female Patient with Chronic Relapsing Brucellosis: A Case Report
Zuhal ÖZERİ, Barış NACIR, Burcu Duyur ÇAKIT, Meryem SARAÇOĞLU, Hatice Rana ERDEM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Paramediastinal Kitlesel Konsolidasyon: Transtorasik Doppler Ultrasonografi ile Lenfoma ve Pnömonik Konsolidasyon Ayırımı
Düzgün YILDIRIM, Murat EROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Amniotic Fluid Embolism: A Case Report
Ozan KAHVECİ, Ahmet DEMİRCAN, Ayfer KELEŞ, Gülbin AYGENCEL, Fikret BİLDİK, Elif ÇALIDAĞ, Tülin KAHVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Semptomatik Tarlov Kistinin Tanısal Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi: Olgu Sunumu
Soner YAYCIOĞLU, Hakan AK, Fürüzan KAÇAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Prevertebral Dev Lipoma: Olgu Sunumu
İbrahim KESKİNÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

CT Diagnosis of Dorsal Pancreas Agenesis
Naime ALTINKAYA, Şenay DEMİR, Özlem ALKAN, Belgin KARAN, Zafer KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Perfore Primer İnce Barsak Lenfoması: Olgu Sunumu
Özgen Arslan SOLMAZ, Mustafa KISAKÜREK, Abdullah BÖYÜK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Laparoscopic Cholecystectomy in a Patient with Situs Inversus Totalis
Volkan ÖZBEN, Sinan ÇARKMAN, Erman AYTAÇ, Ziya SALİHOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]