[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Paramediastinal Kitlesel Konsolidasyon: Transtorasik Doppler Ultrasonografi ile Lenfoma ve Pnömonik Konsolidasyon Ayırımı
Düzgün YILDIRIM1, Murat EROĞLU2
1Kasımpaşa Asker Hastanesi, Radyoloji, İSTANBUL, Türkiye
2Erzurum Asker Hastanesi, Acil, ERZURUM, Türkiye

Birbirine benzer görünümler yaratan bir çok paramediastinal lezyon sözkonusu olsa da klinik ve radyolojik korelasyon ile tanı spektrumu daraltılabilir. Bu özel olgu (5 yaşında kız çocuk) ile, sol üst paramediastinal kitle öntanısı ile başvuran, ancak tanısal klinik veya laboratuar bulguları bulunmayan bir pediatrik hastada, transtorasik gri skala ultrasonografi (US) ve renkli Doppler ultrasonografi (RDUS) inceleme ile tümöral (lenfoma) kitle ile pnömonik konsolidasyon ayırımı yapılabileceğini kanıtlamayı amaçladık. Transtorasik US/RDUS inceleme ile, lümeninde hava bulunan ince bronşial yapılar; direkt grafi veya kontrastsız BT'de izlenemeyecek kadar belirsiz olduğu aşamada dahi kolaylıkla tespit edilebilir. Ayrıca pulmoner vasküler dağılım da takip edilerek, konsolide bir alanın; pnömonik infiltratif konsolidasyon ya da lenfoma, akciğer kitlesi gibi kitlesel lezyonlar nedeni ile meydana geldiği ayırt edilebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]