[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 094-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Safra Kesesinin Nadir Bir Polipoid Lezyonu: Adenomyomatozis
Ahmet Fikret YÜCEL1, Ahmet PERGEL1, İbrahim AYDIN1, Doğan YILDIRIM2, Murat MOUNLA2, Nilgün DEMİRBAĞ3, Dursun Ali ŞAHİN1
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,, Rize, Türkiye
2Özel Yıldız Tabya Bilge Hastanesi , Genel Cerrahi , İstanbul, Türkiye
3Avrasya Hospital , Patoloji Birimi, İstanbul, Türkiye

Adenomyomatozis, safra kesesi duvarının etyolojisi bilinmeyen benign hiperplastik hastalığıdır. Rokitansky-Aschoff sinüsü ile karakterize olan bu hastalık safra kesesinin incelmiş kas tabakasından epitelin lokal ya da diffüz olarak invaginasyonu ile oluşur. Bazı vakalar malign tümörlere benzemekle birlikte, ultrasonografik inceleme sırasında ayırıcı tanıda adenomyomatozis akla gelmelidir. Epigastrik ağrı ve dispeptik yakınmaları olan 50 yaşındaki kadın hastanın yapılan batın ultrasonografisinde safra kesesinde polip saptandı. Laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu safra kesesi adenomyomu tanısı kondu. Olgumuzu safra kesesi polipleri ile alakalı kısa literatür bilgisi vererek sunmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]