[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2011, Cilt 16, Sayı 2
Deneysel Araştırma
Deneysel Diyabetin Sıçan Böbrek Dokusunda Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Enalapril ve Losartan'ın Etkilerinin İncelenmesi
Mehmet Murat DOĞAN, Emir DÖNDER, Tuncay KULOĞLU, Dürrin Özlem DABAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Acil Servise Gastrointestinal Kanama İle Başvuran Hastalarda Hastane Yatış Süresini Etkileyen Faktörler
Başar CANDER, Birsen ERTEKİN, Hasan KARA, Mehmet GÜL, Defne DÜNDAR, Sedat KOÇAK, Sadık GİRİŞGİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Romatoid Artrit Tanısıyla İzlenen Hastalarımızın Klinik, Laboratuvar ve Demografik Özellikleri: Beş Yıl İzlem Süreli Gözlemsel Çalışma
Demet DEMİR GÖÇMEN, Dilay Eken GEDİK, İlhami BULUNMAZ, Ahmet İlker KAFKASLI, Muharrem MERT, Arda KANDEMİR, Ümit BİNGÖL, Lale Altan İNCEOĞLU, Tuncay ATİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aktif ve Latent Tüberkülozlu Olguların Tanısında Tüberkülin Deri Testi ile Quantiferon-TB Gold In Tube Testinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Levent KILIÇ, Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Esra KOÇDEMİR, Nevin İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rijit Bronkoskopi Uygulanan 54 Olgunun Retrospektif Analizi
Gönül SAĞIROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fırat Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Nozokomiyal Sepsiste Mortalite İçin Risk Faktörleri
Erol SEVİM, İlhami ÇELİK, Gülden ESER KARLIDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler
Zuhal CİHANGİROĞLU, Süleyman Erhan DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yukarı Fırat Bölgesinde Multipl Skleroz Tanısı İle İzlenen Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri
Serpil BULUT, Hakverdi KILIÇ, Caner Feyzi DEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Mediastinoskopi Sırasında İnnominate Arter Yaralanmasına Bağlı Ciddi Kanama: Olgu Sunumu
Celal YAVUZ, Abdurrahman ABAKAY, Güven TEKBAŞ, Yahya İSLAMOĞLU, Şevval EREN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Safra Kesesinin Nadir Bir Polipoid Lezyonu: Adenomyomatozis
Ahmet Fikret YÜCEL, Ahmet PERGEL, İbrahim AYDIN, Doğan YILDIRIM, Murat MOUNLA, Nilgün DEMİRBAĞ, Dursun Ali ŞAHİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemoglobin Varyantının HbA1c Ölçümüne Etkisi
Berrak GÜVEN, Murat CAN, Zeynep ESKİCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Imatinib (Gleevec) Induced Worsening of Pericardial Effusion in CML
Dalia HAMMOUD, Mazen SHAHEEN, Rayane NASSAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Leigh Syndrome: Cranial MRI and MR Spectroscopy Findings
Hasan AYDIN, Volkan KIZILGÖZ, Baki HEKİMOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Plazma Hücreli Tümöre Öncülük Eden Paraneoplastik Periferik Nöropati Olgusu
Sibel GÜLER, Göksemin ACAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]