[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-105
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Leigh Sendromu: Beyin MRG ve MR Spektroskopi Bulguları
Hasan AYDIN, Volkan KIZILGÖZ, Baki HEKİMOĞLU
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

On yaşında kız çocuğu acil ünitesine; nöbet, ellerinde myotonik-klonik kasılmalar, kusma, solunum kaybı ve hafif metabolik asidoz bulguları ile başvurdu. Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve proton-MR Spektroskopi yapıldı. MRG bulguları; Simetrik bazal ganglion, beyin sapı, sol talamus ve subtalamik çekirdek tutulumu içermekteydi. Bazal ganglion ve talamus lezyonlarından alınan MR Spektroskopi de; artmış laktat ve kolin pikleri, azalmış NAA\Krea and NAA\Kol oranlarını gösterdi. Beyin omurilik sıvısında da artmış aktat mevcuttu. Görüntüleme bulguları ile birlikte klinik süreç ve laboratuar verileride Leigh sendromu genç erişkin tip tanısını desteklediğinden, teşhis için kas biyopsisine gerek duyulmadı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]