[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2011, Cilt 16, Sayı 1
Derleme
Çocukluk Çağında Laringofaringeal Reflü
Meltem UĞRAŞ, Yaşar DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
İmplante Edilebilir Venöz Port Kateter Uygulamalarımızın İncelenmesi
Ayşe Belin ÖZER, Mustafa Kemal BAYAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diz ve Ayak Bileği Eklemlerinin Hareket Genişliklerinin Ölçümü
Hakan AKDERE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer Rezeksiyonunun Kardiyak Fonksiyonlara Etkisinin Ekokardiyografik Olarak Araştırılması
İbrahim Ethem ÖZSOY, Akın Eraslan BALCI, Yılmaz ÖZBAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Glomus Tümörü Tanısında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri
Levent KÜÇÜK, Oğuz ÖZDEMİR, Erhan COŞKUNOL, Seyithan ÇETİNKAYA, Burçin KEÇECİ, Anıl Murat ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ptozisli Olgularda Frontal Askı Cerrahisinde Politetrafloroetilen ve Silikon Askı Materyalleri Sonuçları
Nagehan BİLİR, Tamer DEMİR, Sermal ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kulak Burun Boğaz Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Karar Verme Stratejileri ve Mesleki Doyumları
Nurten KAYA, Nurper BOLOL, Nuray TURAN, Hatice KAYA, Çiğdem İŞÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Akut Batın Nedeniyle Opere Edilen Akut Romatizmal Ateş Olgusu
Mehmet Selçuk BEKTAŞ, Lokman ÜSTYOL, Avni KAYA, Hayrettin TEMEL, Ertan SAL, Abdurrahman ÜNER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Testiküler Epidermoid Kist: Bir Olgu Sunumu
Metin TAŞ, Deniz ARIK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lupus Panniculitis as a Complication of Herpes Zoster
Volkan GENÇ, Aysun GENÇ, Ahmet Serdar KARACA, Gökhan ÇİPE, Elif NERGİZ, Salim İlksen BAŞÇEKEN, Murat TURGAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Homozigot JAK2 Mutasyonlu Erkek Hastada Karotis Stenozu ve Esansiyel Trombositemi Birlikteliği: Olgu Sunumu
Osman YOKUŞ, Süleyman Sırrı GÖKALP, Özlem ŞAHİN BALÇIK, Murat ALBAYRAK, Mehmet ERSAYDI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Santral Mukoepidermoid Karsinom: Olgu Sunum
Şenol POLAT, Gediz SERİN, Elif AKSOY, Cüneyd ÜNERİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Right Iliac Fossa Abscess Due to Perforated Appendicitis Presenting with Intraabdominal Mass
Yavuz ALBAYRAK, Fatih ALBAYRAK, Hakan DURSUN, Ayse ALBAYRAK, Muhammet H. UYANIK, Serkan CERRAH
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]