[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 038-040
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Homozigot JAK2 Mutasyonlu Erkek Hastada Karotis Stenozu ve Esansiyel Trombositemi Birlikteliği: Olgu Sunumu
Osman YOKUŞ1, Süleyman Sırrı GÖKALP2, Özlem ŞAHİN BALÇIK3, Murat ALBAYRAK4, Mehmet ERSAYDI2
1İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, İSTANBUL, Türkiye
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, KAYSERİ, Türkiye
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji, ANKARA, Türkiye
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, ANKARA, Türkiye

Kırk altı yaşında erkek hasta; son iki aydır, 1-3 saniye süren senkop atakları, baş ağrısı, ayak parmaklarında yanma ve kızarıklık şikâyetleri ile başvurdu. Laboratuvar incelemesinde; trombosit sayısı 1500x109/L, lökosit sayısı 17x109/L, hematokrit düzeyi %55 idi. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile Janus Kinaz 2 V617F (JAK2) homozigot mutasyonu tespit edildi. Hastaya esansiyel trombositemi (ET) tanısı kondu. Senkop ataklarına yönelik değerlendirmede sağ karotis arter lümenini %65 oranında daraltan, 2.5 cm uzunlukta stenoz saptandı. Bu olgu sunumunda; homozigot JAK2 mutasyonu taşıyan ve karotis arter stenozu saptanan ET tanılı olguda tanı ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]