[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 038-040
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Combination of Carotid Stenosis and Essential Thrombocythemia in a Male Patient with Homozygous JAK2 Mutation: Case Report
Osman YOKUŞ1, Süleyman Sırrı GÖKALP2, Özlem ŞAHİN BALÇIK3, Murat ALBAYRAK4, Mehmet ERSAYDI2
1İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, İSTANBUL, Türkiye
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, KAYSERİ, Türkiye
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji, ANKARA, Türkiye
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, ANKARA, Türkiye

A forty-six year-old male patient presented with complaints of syncopal attacks that last for 1-3 seconds, headache, and burning and redness on toes for the last two months. In his laboratory examination, platelet count was 1500x109/L, leukocyte count was 17x109/L, and hematocrit level was 55%. Janus Kinase 2 V617F (JAK2) homozygous mutation was detected with polymerase chain reaction (PCR). The patient was diagnosed with essential thrombocythemia (ET). In the evaluation of syncopal attacks, stenosis with a length of 2.5 cm, which constricted the right carotid artery lumen at a ratio of 65%, was detected. In this case report, the diagnosis and treatment modalities were discussed in a patient diagnosed with ET who has JAK2 mutation and carotis artery stenosis.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]