[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2011, Cilt 16, Sayı 3
Klinik Araştırma
Endotrakeal Ekstübasyona Bağlı Gelişen Hemodinamik Yanıtın Kontrolünde Deksmedetomidin, Esmolol ve Lidokainin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Doğan AKARCA, Gönül ÖLMEZ KAVAK, Adnan TÜFEK, Feyzi ÇELİK, Haktan KARAMAN, Zeynep BAYSAL YILDIRIM, Orhan TOKGÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Hepatit B Hastalarında Mono/Kombine Tedavi Süresince Hematolojik Yan Etkilerin Değerlendirilmesi
Gülden ESER KARLIDAĞ, Mehmet ÖZDEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri
Ferdi Seyyid TAŞ, Kuddusi CENGİZ, Emre ERDEM, Ahmet KARATAŞ, Coşkun KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında İndüklenebilir Beta-Laktamaz Aktivitesi
Mustafa BERKTAŞ, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Aytekin ÇIKMAN, Mehmet PARLAK, Görkem YAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Primer Pterjiyum Cerrahisinde Çıplak Sklera ve Konjonktival Otogreftleme Yönteminin Karşılaştırılması
Orhan AYDEMİR, Onur ÇATAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

21. Yüzyılın İlk Pandemisi H1N1: Kesin Tanılı Hastaneye Yatırılan Olguların Değerlendirilmesi
Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gülten ÇİÇEK, Gönül ŞENGÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Akut Subdural Hematomun Spontan Rezolüsyon ve Redüstirbüsyonu: BT ve MR Bulguları
Hanefi YILDIRIM, Tülin ÖZTÜRK, Meltem ESEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rektum Kanserli Bir Olgunun Standart Hemşirelik Bakımının Planlanmasında Bir Model: “Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri''
Hesna GÜRLER, Meryem YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Little Finger with Subungual Osteochondroma: Diagnostic Approach and Treatment
Cihan ADANAS, Omer YILMAZ, Mahmut DUYMUS, Alper BOZKURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Frontoetmoido-Orbital Mukosel: Olgu Sunumu
Öner SAKALLIOĞLU, Sertaç DÜZER, Hasan Baki ALTUNSOY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ureteral Transitional Cell Carcinoma With Supraclavicular Lymph Node Metastasis: Case Report
Alp Ozgur AKDEMİR, Murat KOSAN, Metin TAS, Umut GONULALAN, Sibel ERDOGAN, Mesut CETİNKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Beyin Tümörünü Taklit Eden Serebral Alveolar Ekinokok
Fatma ÖZTÜRK, Mehmet Ruhi ONUR, Hanefi YILDIRIM, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Maksillada Osteonekroz: Olgu Sunumu
Erol KELEŞ, Mehmet Erkan KAPLAMA, Bengü ÇOBANOĞLU, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Çocuk Olguda Fibula Anevrizmal Kemik Kistinin Tedavisi
Sancar SERBEST, Lokman KARAKURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]