[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Rektum Kanserli Bir Olgunun Standart Hemşirelik Bakımının Planlanmasında Bir Model: “Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri''
Hesna GÜRLER, Meryem YILMAZ
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Kolorektal kanser, dünyada anlamlı şekilde artmaktadır. 2006 yılında yaklaşık bir milyon vakayı etkileyen ve 500.000'den fazla ölümle sonuçlanan üçüncü en yaygın kanserdir. Olguda 51 yaşındaki erkek hasta rektal kanama nedeniyle hastaneye başvurmuştur. Yapılan rektal muayene, kolonoskopi ve biyopsi sonucunda 3 cm uzunluğunda lümeni tıkayan malign epitelyal tümör belirlenmiştir. Hasta cerrahi kliniğine yatırılarak rektosigmoid rezeksiyon yapılmış ve kalıcı kolostomi açılmıştır. Olgu 1982'de Gordon tarafından geliştirilmiş “Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ)” modeli kullanılarak hazırlanmış standart bir form kullanılarak değerlendirilmiş ve standart hemşirelik girişimleri planlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]