[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 156-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Beyin Tümörünü Taklit Eden Serebral Alveolar Ekinokok
Fatma ÖZTÜRK1, Mehmet Ruhi ONUR1, Hanefi YILDIRIM1, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Serebral alveolar hidatik hastalık Ekinokokok parazitinin nadir bir enfestasyonu olup bu parazitle enfekte olanların %1'inde görülür. Bu hastalık Türkiye'de endemik olup özellikle Doğu Anadolu'da daha sıktır. Daha önce karaciğer alveolar ekinokoku tanısı alan 33 yaşındaki bayan hasta hastanemize nörolojik semptomlarla başvurdu. Görüntüleme çalışmalarında beyinde alveolar ekinokok tanısını düşündüren kitle lezyonu saptadı. Bu sunumda serebral alveolar ekinokok hastalığının bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını ve özellikle beyinde diğer kitle lezyonu oluşturan hastalıklardan ayırtedici görüntüleme özelliklerini tartıştık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]