[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-177
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Asemptomatik Hastada Mesane Tümörünü Taklit Eden Polipoid Sistit Olgusu
Nuray VOYVODA1, Serkan DEVECI2, Yesim SAGLICAN3
1Kocaeli Acibadem Hospital, Department of Radiology, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli Acibadem Hospital, Department of Urology, Kocaeli, Turkey
3Kocaeli Acibadem Hospital, Department of Pathology, Kocaeli, Turkey

Biz check-up sırasında abdominal ultrasonografi ile ortaya çıkarılan ve sonrasında yapılan sistoskopi ile de teyid edilen polipoid kitlesi olan 31 yaşında erkek hastayı sunduk. Hastaya transüretral rezeksiyon yapıldı. Rezeke edilen spesmenin histopatolojik tanısı polipoid sistitdi. Klinik, makroskopik ve radyolojik olarak polipoid kitleler çakışabilir ve histolojik değerlendirme gerekebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]