[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2012, Cilt 17, Sayı 3
Klinik Araştırma
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Ölümü ve Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Tutumları
Yeşim YAMAN AKTAŞ, Neziha KARABULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Impact of Fissurectomy Combined with Botulinum Toxin Injection in the Treatment of Chronic Anal Fissure
Koray KARABULUT, Erhan AYGEN, Cuneyt KIRKIL, Cemalettin CAMCI, Osman DOGRU, Kazım ESEN, Nurullah BULBULLER, Refik AYTEN, Yavuz Selim ILHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Perinatal Hidronefroz: Etiyoloji ve Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi
Metin Kaya GÜRGÖZE, Tuğba KARACA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversitemiz Öğrencilerinde Konjenital Renk Körlüğü Sıklığı
Orhan AYDEMİR, Nagehan BİLİR CAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fertil ve İmplantasyon Başarısızlığı Olan İnfertil Kadınlarda Endometrial Doku Ko-kültürlerinin Karşılaştırılması
Leyla BAHAR, Semra KAHRAMAN, Tülin BAYKAL, Bora REŞİTOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon\Delesyon Polimorfizmi Major Depresyon Hastalığıyla İlişkilidir
Murat KARA, Bilge KARA, Deniz EROL, Hüseyin YÜCE, Murad ATMACA, İbrahim TEKEDERELİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Anevrizmaya Bağlı Spontan Subaraknoid Kanamalar: 328 Vakalık Retrospektif İnceleme
Yılmaz İLHAN, Metehan ESEOĞLU, Bülent Timur DEMİRGİL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rektal Prolapsus Deneyimimiz: 16 Vakanın Retrospektif Analizi
Ziya ÇETİNKAYA, Refik AYTEN, Mustafa GİRGİN, Erhan AYGEN, Mesut YUR, Yavuz Selim İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Akardiyak İkizin Konservatif Yönetimi: Olgu Sunumu
Remzi ATILGAN, Mehmet Reşat ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Keutel Syndrome: A Case Report With Aortic Calcification
Pelin AYYILDIZ, Meltem CEYHAN BILGICI, Berk OZYILMAZ, Metin SUNGUR, Kemal BAYSAL, Gonul OGUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kolesistostomi ile Tedavi Edilen Ksantogranulomatöz Kolesistit
Ali Vedat DURGUN, Erman AYTAÇ, Asiye PEREK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hava Yastığına Bağlı Göz Travması Gelişen Bir Olgunun İrdelenmesi
Alparslan ŞAHİN, Şeyhmus ARI, Abdullah Kürşat CİNGÜ, Mehmet MURAT, İhsan ÇAÇA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Case of Polypoid Cystitis Mimicking Bladder Tumor in Asymptomatic Patient
Nuray VOYVODA, Serkan DEVECI, Yesim SAGLICAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diagnosis of Alkaptonuria after Lumbar Discectomy: Case Report and a Review of the Literature
Habibullah DOLGUN, Bora GURER, Riza Onur SARI, Erdal Resit YILMAZ, Zeki SEKERCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Antifriz İçen Bir Hastada Etilenglikol Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
İsmail DEMİREL, Levent AVCI, Güneri ATALAN, Aykut URFALIOĞLU, Gonca ÇAĞLAR TOPRAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Etmoid Sinüste Fibröz Displazi: Olgu Sunumu
Erol KELEŞ, Şule ÖZKARA, Turgut KARLIDAĞ, İbrahim Hanifi ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]