[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2012, Cilt 17 Ek
Olgu Sunumu
A Rare Life-Threatining Complication of Deep Neck Abscess; Internal Jugular Vein Erosion
Ediz YORGANCILAR, Vefa KINIŞa, Ramazan GÜN, Salih BAKIR, Musa ÖZBAY, Faruk MERİÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yetişkinlerde Serebral Venöz Trombozun Nadir Nedeni: Demir Eksikliği Anemisi
Sibel GÜLER, Aslan TEKATAŞ, Ufuk UTKU, Sezgin KEHAYA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tekrarlayan Yedi Gebelik Kaybı Sonrası Başarılı Gebelik: Olgu Sunumu
Hakan NAZİK, Raziye NARİN, Murat APİ, Hakan AYTAN, Şule GÜL, Cevdet ADIGÜZEL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Portal Ven Rezeksiyonlarında Sınırımız Ne Kadar Olmalı?
Mustafa ÖZSOY, Mehmet Fatih HASKARACA, Murat ZEYTUNLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sert Damakta Plazmositoid Miyoepiteliyoma
Mehmet Ali ÇETİN, Aykut İKİNCİOĞULLARI, Sabri KÖSEOĞLU, Talih ÖZDAŞ, Serdar ENSARİ, Hüseyin DERE
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Familial Multiple Lipomatosis: Report of Two Cases
Ahmet IMERCI, Ahmet KAYA, Gokhan ILYAS, Levent SURER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Management of a Pregnant with Aplastic Anemia: A Case Report
Mehmet Nafi SAKAR, Ahmet Engin ATAY, Talip GUL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Paranasal Sinus Mucoceles: Report of Cases in Four Different Locali-sations, Two of Which are Uncommon
Ayse Oznur AKIDIL, Mahmut Sinan YILMAZ, Mehmet GUVEN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Rare Cause of Acute Myocardial Infarction: Coronary Artery Embolism
Selami DEMIRELLI, Sakir ARSLAN, Eftal Murat BAKIRCI, Arif ARISOY, Husnu DEGIRMENCI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sublingual Hematoma Linked to Uncontrolled Warfarin Use: A Case Report
Hasan KARA, Aysegul BAYIR, Ahmet AK, Selim DEGIRMENCI, Demet ACAR, Rabia ISTANBULLUOGLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ovarian Hyperstimulation Syndrome in a Patient with Hypogonadotropic Hypogonadism
Esma SARIKAYA, Ozlem ERYILMAZ, Ozlem MORALOGLU, Saynur YILMAZ, Cavidan GULERMAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Unusual Cause of Submucosal Mass in the Duodenal Bulb: Ectopic Pancreas
Adnan TAS, Hacer CELIK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cerrahi Pulmoner Embolektomi: Dört Olgunun Sunumu
Ayhan UYSAL, Oktay BURMA, Murat ÖZGÜLER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Otitis Media'nın Nadir Bir Komplikasyonu: Yuvarlak Pencere Perforasyonu
Abdullah DALGIÇ, Tolga KANDOGAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eşzamanlı Nadir Görülen Bir Birliktelik: Tüylü Hücreli Lösemi ve Kronik Miyeloid Lösemi
Murat ALBAYRAK, Harika ÇELEBİ, Aynur ALBAYRAK, Başak ÜNVER KOLUMAN, Birgül ÖNEÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Os Peroneum Kırığı: Olgu Sunumu
Alper DEVECİ, Ahmet FIRAT, Uygar DAŞAR, Mustafa AKKAYA, Murat BOZKURT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Rare But Important Emergency: Abscess of The Tongue Base
Musa OZBAY, Salih BAKIR, Vefa KINIS, Ediz YORGANCILAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Testiküler Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
Recep BEDİR, Orhan Ünal ZORBA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Van der Woude Sendromu: 2 Olgu Sunumu
Rüştü KÖSE, A. Burçe KARANTİNACI TUNA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Memenin Pirmer Anjiyosarkomu: Olgu Sunumu
Birkan BOZKURT, Mehmet TOKAÇ, Muat Baki YILDIRIM, Mehmet KILIÇ, Sema HÜCÜMENOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pankreas Kanserini Taklit Eden Retroperitonel Paraganglioma Olgusu
Mustafa ÖZSOY, Mehmet Fatih HASKARACA, Turgay ALPAYDIN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uzun Süre Çömelme Sonucu Oluşan Tek Taraflı Düşük Ayak Olgusu
Gürkan AKGÖL, Bahar ÇELİKBAĞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mekanik Ventilasyona Gereksinim Gösteren Tetanoz Olgusu
İsmail DEMİREL, Suzan ÜSTÜN, Cemal ÜSTÜN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bezoarların Radyolojik Bulguları: Olgu Sunumu
Şerife Sevil ALTUNRENDE, Arzu CANANa, Mehmet Maruf AYDIN, Safiye GÜREL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Radius Anevrizmal Kemik Kistinin Otolog Fibula Grefti ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Sancar SERBEST, Erdal KAYA, Halil GÖKÇE
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]