[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 007-009
[ English ] [ PDF ]
Tekrarlayan Yedi Gebelik Kaybı Sonrası Başarılı Gebelik: Olgu Sunumu
Hakan NAZİK, Raziye NARİN, Murat APİ, Hakan AYTAN, Şule GÜL, Cevdet ADIGÜZEL
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Adana, Türkiye

Tekrarlayan gebelik kayıpları (TGK) reprodüktif çağdaki kadınların yaklaşık %0.5-1'ini etkileyen önemli bir obstetrik problemdir. Etiyolojide birçok hastalık sorumlu tutulsa da vakaların %50-70 inde herhangi bir neden ortaya konulamamaktadır. Açıklanamayan TGK olgularında psikolojik destek verilmesi, haftalık ultrasonlarla yakın izlem ile ilgili yapılan çalışmalarda gebelik kaybı 2-4 kez daha azalmış olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada yedi TGK ve multipl risk faktörleri olan bir olgunun başarılı gebeliği sunulmuştur.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]