[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 0, Sayfa(lar) 014-016
[ English ] [ PDF ]
Sert Damakta Plazmositoid Miyoepiteliyoma
Mehmet Ali ÇETİN1, Aykut İKİNCİOĞULLARI1, Sabri KÖSEOĞLU1, Talih ÖZDAŞ2, Serdar ENSARİ1, Hüseyin DERE1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

Miyoepiteliyoma tükürük bezlerinin oldukça nadir görülen benign tümörüdür ve tüm tükürük bezi tümörlerinin yaklaşık %1'den daha azını oluşturur. Miyoepiteliyoma tanısı histopatolojik inceleme ile konulur. Bu yazıda, 53 yaşında sert damakta plazmositoid miyoepiteliyoma tanısı konulan bayan hasta sunuldu.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]