[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 2
Danışma Kurulu
Danışma Kurulu
Dergiye katkıda bulunan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye'deki diğer Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Öğretim Üyelerinden oluşan Danışmanlar Listesi her yılın basılan son sayısında isim olarak duyurulmaktadır.

Uluslararası Danışma Kurulu
Cezmi A. AKDİŞ (Davos, Switzerland)
David O. CARPENTER (Albany, New York, USA)
Vikram DOGRA (Rochester, New York, USA)
Fatih Mehmet UÇKUN (Roseville, Minesota USA)
M. Asım KHAN (Cleveland, Ohio, USA)
E. Murat TUZCU (Cleveland, Ohio, USA)
Nihal TÜMER (Gainesville, Florida, USA)
Kemal S. TÜRKER (Adelaide, Australia)
David CUMMINGS (Wasington, USA)
Nils HOMANN (Lüebeck, GERMANY)
Mustafa Aziz HATİBOĞLU (M.D. Anderson, Houston, ABD)

Biyoistatistik Danışmanı
Prof. Dr. İlker ERCAN
Doç. Dr. M. Onur KAYA

Yabancı Dil Danışmanı
Doç. Dr. Tunç OZAN (Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ)
Doç. Dr. Serhat UYSAL (Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ)

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]