[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2013, Cilt 18, Sayı 2
Derleme
Adolesanda Polikistik Over Sendromu
Levent ŞAHİN, Banu KUMBAK AYGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Sıçanlarda Özefagus ve Midede Yaşa Bağlı Değişimlerin Histomorfolojik Açıdan İncelenmesi
Elif TAŞLIDERE, Meltem KURUŞ, Alper KAZANCI, Ali OTLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
The Comparison of Fine Needle Aspiration Cytology and Histopathology Results in Hypoactive Solitary Thyroid Nodule
Ibrahim GELINCIK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erken Gebelik Kayıplarında Trombofilik Faktörlerin Önemi
Serdar ŞEN, Deniz HIZLI, Yasemin TAŞÇI, Serdar DİLBAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sivas Bölgesinde Yaşayan Kadınlarda Servikal Örneklerde Human Papillomavirüs Pozitifliği ve Genotiplerinin Sıklığı
Dilara YILDIRIM, Malik Ejder YILDIRIM, Mustafa Zahir BAKICI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerde Depresyon Belirtilerinin Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler
Süleyman Erhan DEVECİ, Nilgün ULUTAŞDEMİR, Yasemin AÇIK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Servise Künt Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi
Metin ATEŞÇELİK, Mehtap GÜRGER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Eğitim Almakta Olan Öğrencilerin Tıp Etiği Konusundaki Bilgi Düzeyleri
Selim ALTAN, Süheyla RAHMAN, Sırrı ÇAM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dört Hafta- Altı Ay Arası Bebeklerde Gelişimsel Kalça Displazisi Taramasında Ultrasonografik Çalışma Sonuçları
Sinan ZEHİR, Uğur Erdem IŞIKAN, Serkan SİPAHİOĞLU, Sevgi TEMİZ SİPAHİOĞLU, İbrahim KORUK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Böbrek Nakli Sonrası Yeni Diyabetes Mellitus Gelişmesine Etki Eden Faktörler; Obezite ve İnflamasyonun Rolü
Şebnem KARAKAN, Siren SEZER, Özdemir ACAR, Fatma NURHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Double Trizomiye (48,XXX,+21) Sahip Down Sendromlu Bir Çocuk: Olgu Sunumu
Murat KARA, Kürşat KARGÜN, Halil KÖSE, Abdullah Denizmen AYGÜN, Aşkın ŞEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İntestinal Obstrüksiyona Neden Olan Dev Mezenterik Hemanjioma; Olgu Sunumu
İbrahim ALİOSMANOĞLU, Mesut GÜL, Burak Veli ÜLGER, Fırat TEKEŞ, Musluh HAKSEVEN, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kortikosteroid ile İndüklenen Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu sunumu
Turgut KAÇAN, Selen KAÇAN BALOĞLU, Tarık ÇUBUKÇUOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]