[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2024, Cilt 29, Sayı 2
Derleme
Creation of a Neo-Vagina in Mullerian Agenesis by Three Different Method and Literature Review
Melike ASLAN, Şeyda YAVUZKIR, Miyase MİRZAOĞLU, Şehmus PALA, Remzi ATILGAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
A Single-Center Study Assessing the Relationship Between Smoking Habits and sperm Parameters in Men with Suspected Infertility
Muhamet AFŞİN, Ayşe Feyda NURSAL, Dilek YAVUZ, Hasan AKKOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

COVID-19 Pandemi Döneminde Ebeveynlerde Aşı Karşıtlığının Değerlendirilmesi
Mustafa ÇAKIR, Recep ÇEPNİ, Hatice İKİIŞIK, Işıl MARAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Mevzuata Göre Sahip Oldukları Haklar ve Cezai Sorumlulukları Konusunda Bilgi Düzeyleri
Ömer Faruk ASANOĞLU, Mustafa Kürşat ŞAHİN, Mustafa Fevzi DİKİCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Comparison of the Classical and Follicular Variants of Papillary Thyroid Carcinomas in Terms of the Clinicopathological Prognostic Parameters
Hale DEMİR, Aynur DAĞLAR ADAY, Cansu YOL, Tülin ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Relationship Between Social Phobia and the Stage of the Disease in Patients with Facial Paralysis
Berzan HAZNEDAR, Muhammed AYRAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Biyotinidaz Eksikliği olan İnfantlar ile Sağlıklı İnfantların Hemogram Değerlerinin Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi
Abdurrahman AKGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Yatışı Gerektiren Pnömoni Hastalarında Sepsisin Öngörülmesinde Procalcitoninin Serum Albüminine Oranı
Maşide ARI, Murat YILDIZ, Tarkan ÖZDEMİR, Mustafa Özgür CIRIK, Güler ERASLAN DOĞANAY, Melek DİDİK, Hüsra TETİK MANAV, Eren USUL, Emrah ARI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Toxic Epithelial Corneal Edema Due to Insulating Material Exposure
Murat ERDAĞ, Mehmet CANLEBLEBİCİ, Ali DAL, Hakan YILDIRIM, Mehmet BALBABA, Orhan AYDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu: Epileptik Afazi İle Prezente olan Nöro-Behçet
Ezgi YAKUPOĞLU, Miruna Florentina ATEŞ, Sude KENDİRLİ ATEŞ, Naci Emre BOLU, Nilgün ÇINAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]