[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2015, Cilt 20, Sayı 1
Derleme
Kolorektal Kanserin Karaciğer Metastazlarında Cerrahi Tedavi
Cüneyt KIRKIL, Barış GÜLTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Doksorubisin Uygulanmasının Sıçan Böbrek Dokusunda Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Benfotiamin'in Koruyucu Etkileri
Feride ÇETİN, Nevzat GÖZEL, Nalan KAYA, Ebru ÖNALAN, Ali GÜREL, Ramazan ULU, Tuncay KULOĞLU, Emir DÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hylan GF-20 ve Metil-Prednizolonun Laparotomi Yapılan Ratlarda Yapışıklık Oluşması Üzerine Etkileri
Cemalettin CAMCI, Cüneyt KIRKIL, Fatih EROL, Erhan AYGEN, Osman DOĞRU, Refik AYTEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Thinprep ve Konvansiyonel Servikovajinal Smearlarin Histopatolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Remzi ATILGAN, Gökhan ARTAŞ, Selçuk KAPLAN, Zehra Sema ÖZKAN, Salih Burçin KAVAK, Behzat CAN, İbrahim Hanifi ÖZERCAN, EKREM SAPMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Multiple Renal Arteries in Patients with Kidney Transplantation: Initial Experiences of The New Kidney Transplant Center
Sertac USTA, Vural SOYER, Barıs SARICI, Turgut PISKIN, Bulent UNAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Does Varicocele Affect Testicular Arterial Blood Flow?
Oktay UCER, Mehmet Fatih ZEREN, Serdar TARHAN, Bilal GUMUS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Primeri Bilinmeyen Kanserlerde Primer Odak Tespitinde PET/BT'nin Etkinliği
Fikri Selçuk ŞİMŞEK, Emre ENTOK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Primer İmmün Yetmezlikli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Mehmet KILIÇ, Erdal TAŞKIN, Ahmet SELMANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Chronic Otitis Media in The Etiology of Benign Paroxysmal Positional Vertigo
Israfil ORHAN, Erol KELES, Mehmet KELLES
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Colostomy in Children
Unal BAKAL, Mehmet SARAC, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Tailgut Kistinin MRG Bulguları ve Literatürün Gözden Geçirilmesi: Olgu sunumu
Murat BEYHAN, Berat ACU, Ülkü BEKAR, Tansu PINARBAŞILI, Malik ÇORAKLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Böbreğin İnflamatuar Myofibroblastik Tümörü: Nadir Bir Olgu
Gökhan ARTAŞ, İrfan ORHAN, İbrahim H. ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Degenerated Primary Retroperitoneal Leiomyoma: A Rare Case
Oktay UÇER, Bilal GUMUS, Hasan AYDEDE, Ali Rıza KANDILOGLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Amenore ile Seyreden De Morsier Sendromu: Olgu Sunumu
Orkide KUTLU,İbrahim ŞAHİN, Abdullah SAKİN, Bahri EVREN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Maligniteyi Taklit Eden Rüptüre Akciğer Kist Hidatik Olgusu
Mehmet ÇELİK, Mustafa KOÇ, Saim BERÇIN, Hasan DEMİR, Reşat ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]