[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2016, Cilt 21, Sayı 1
Derleme
Ağrı Moleküler Yolaklarında TRPV1 Katyon Kanalının Önemi
Betül YAZĞAN, Yener YAZĞAN, Mustafa NAZIROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Etanolün Sıçan Testis Dokusunda Meydana Getirdiği Apoptotik Değişiklikler Üzerine Elettaria Cardamomum'un Etkilerinin Araştırılması
Esra ERDEM, Dürrin Özlem DABAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçan Testis Dokusunda Kadmiyum ile Oluşturulan Hasar Üzerine Etil Pirüvatın Etkilerinin Araştırılması
Ayça LEKESİZCAN, Mehmet Fatih SÖNMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Harput Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 2013-2014 Yılı İnvaziv Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Şafak ÖZER BALİN, Affan DENK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Vitiligolu Hastalarda Serum ADMA, MDA, Vitamin E ve Homosistein Düzeyleri
Dilara KAMAN, Betül DEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlıklı Yetişkin Erkeklerde Çeşitli Vücut Kompozisyon Parametreleri ve Arteryel Sertlik Arasındaki İlişki
Musluhittin Emre ERKUŞ, Halil ALTIPARMAK, Zekeriya KAYA, Recep DEMİRBAĞ, Özgür GÜNEBAKMAZ, Yusuf SEZEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ortalama Trombosit Hacmi Preeklemsi ile İlişkili midir?
Şeyda YAVUZKIR, Behzat CAN, Alparslan AKYOL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Kronik Bel Ağrısı Nadir Nedeni: Konjenital Anterior Füzyon Malformasyonu
Gökhan ALKAN, Gürkan AKGÖL, Arif GÜLKESEN, Arzu KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging and Ultrasound Findings of Epidermoid Cyst in an Uncommon Location
Muammer AKYOL, Gulen BURAKGAZI, Tulin OZTURK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sakrumda İntraosseöz Lipom: Olgu Sunumu
Nesrin ŞEN, Özkan ALATAŞ, Serdal ALBAYRAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Pankreatite Bağlı Kompartman Sendromu: Olgu Sunumu
Nurettin TUNÇ, Maşallah ÇAKIRER, Mehmet YALNIZ, Hakan ARTAŞ, Cüneyt KIRKIL, Ulvi DEMİREL, İ. Halil BAHÇECİOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Treatment of A Giant Condyloma Acuminatum by Surgical Excision
Rustu KOSE, Suleyman TAS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çoklu Kranial Sinir Tutulumunun Eşlik Ettiği Oksipital Kondil Kırığı
Sait ÖZTÜRK, Ömer Batu HERGÜNSEL, Murat GÖNEN, Metin KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]