[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2017, Cilt 22, Sayı 4
Klinik Araştırma
Torakal ve Lomber Patlama Kırıklı Hastalarda Uzun Segment Posterior Enstrümantasyon ve Füzyon Tekniğinin Erken ve Geç Dönem Sonuçları
Yaşar ÖZTÜRK, Sait ÖZTÜRK, Özgür ÖCAL, Ahmet Gürhan GÜRÇAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Aygül YANIK, Nalan Hakime NOĞAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda HBV, HCV ve HIV Sıklığı
Zekiye ÇATAK, Nuran KARABULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Altmışbeş Yaş Üstü Kadınlarda Aleksitimi
Çağla YİĞİTBAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Conservative Management of Postpartum Uterine Atony with Intrauterine Balloon Tamponade
Şehmus PALA, Remzi ATILGAN, Ebru ÇELİK KAVAK, Melike BAŞPINAR, Şeyda YAVUZKIR, Emre YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Neutrophil to Lymphocyte Ratio: A Simple and Readily Available Independent Marker of Mortality in Acute Ischemic Stroke
Emrah AYTAÇ, Çetin Kürşat AKPINAR, Erdem GÜRKAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Piperasilin/Tazobaktama Bağlı Kemik İliği Baskılanması ile Seyreden Bir Olgu Sunumu
Fatma KESMEZ CAN, Selma SEZEN, Eyüp ŞENOCAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnterosseoz Kas Atrofisi ve Ulnar Nöropati: Olgu Sunumları
Ufuk EMRE, Serdar GÜDÜL, Aysun ÜNAL, Hüseyin Tuğrul ATASOY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dev Lipom: Olgu Sunumu
Zekeriya Okan KARADUMAN, Kazım SOLAK, İstemi YÜCEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karaciğer Nakilli Olgunun İzleminde Gelişen Eozinofilik Özofajit
Ahmet BAŞTÜRK, Reha ARTAN, Aygen YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Anesthetic Management of a Patient with Frontometaphyseal Dysplasia (Gorlin-Cohen Syndrome) Undergoing Genu Recurvatum Correction Surgery
Mehmet CANTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teşekkür
  TEŞEKKÜR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  FIRAT TIP DERGİSİ 2017 YILI YAZAR FİHRİSTİ
[ Tam Metin ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]