[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3
Editörler
Sahibi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Dekan
Prof. Dr. Metin Kaya GÜRGÖZE

Baş Editör
Prof. Dr. Ahmet KAVAKLI

Yayın Kurulu *
Prof. Dr. Alaadin POLAT (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Caner Feyzi DEMİR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Evren KÖSE (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat ÖGETÜRK (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Fırat Üniversitesi)
Doç. Dr. Emine KAÇAR (Fırat Üniversitesi)
Doç. Dr. Kemal Utku YAZICI (Fırat Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa CANBOLAT (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Tunç OZAN (Fırat Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi M. Onur KAYA (Fırat Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mesut YUR (Fırat Üniversitesi)

* Yayın Kurulu Fırat Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşmaktadır.


[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]