[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3
Deneysel Araştırma
Effect of Ghrelin on Pain Threshold in Mice
Selim KUTLU, Mete OZCAN, Sinan CANPOLAT, Süleyman SANDAL, Mehmet AYDIN, Haluk KELESTİMUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pinealektomili Sıçanlarda Uterusun Işık Mikroskop Düzeyde İncelenmesi
Hıdır PEKMEZ, İlter KUŞ, Neriman ÇOLAKOĞLU, Murat ÖGETÜRK, Tuncay KULOĞLU, Mustafa SARSILMAZ,
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Açlık ve Açlık Sonrası Doyurulmanın Sıçan Mide Dokusu Üzerine Etkileri: Işık Mikroskobik Çalışma
Mehmet Fatih SÖNMEZ, Enver OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kadavra Tespitinde Kullanılan Formaldehitin Sıçan Karaciğerinde Oluşturduğu Hasar ve Buna Omega-3 Yağ Asitlerinin Etkisi
İsmail ZARARSIZ, Mustafa SARSILMAZ,, Mehmet Fatih SÖNMEZ, Evren KÖSE, Hacı Ramazan YILMAZ, Enver OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sigaranın Karaciğerde Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler Üzerine Melatonin ve C Vitamininin Etkileri
Neriman ÇOLAKOĞLU, Enver OZAN , Mehmet Fatih SÖNMEZ, Seval YILMAZ, Gonca OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Oksidan ve Antioksidan Durum
İhsan HALİFEOĞLU, Fikret KARATAŞ, Ramis ÇOLAK, Halit CANATAN, Selda TELO
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Hiperglisemik Glukoz Metabolizma Bozukluğu Olan Hastalarda Serum Malondialdehit, α-Tokoferol ve - β- Karoten Düzeyleri
Murat ÜNALACAK, Hulusi ATMACA, Ahmet GÜREL, Ferah ARMUTCU, Nejat DEMİRCAN, Erol AKTUNÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlık Çalışanlarının Burunlarından İzole Edilen Koagülaz Pozitif ve Negatif Stafilokoklarda Metisilin Direnci ve Slime Pozitifliği
İlhami ÇELİK, Mustafa CİHANGİROĞLU2, Erol SEVİM, Mehmet ÇABALAK, Ayhan AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Dissemine Ensefalomyelit: Klinik Seri
Nimet KABAKU, Ayşegül Neşe ÇITAK KURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Prevalence of Hospital Acquired Infections in Anesthesiology Intensive Care Unit
İlhami ÇELİK, Nuran İNCİ, Affan DENK, Erol SEVİM, Demet YAŞAR, M. Akif YAŞAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Joubert Sendromunun Nöroradyolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Hanefi YILDIRIM, Ayşe MURAT, Mustafa AYDIN, Derya BENZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir Bir Olgu: Setirizin Kullanımına Bağlı Toksik Hepatit
İrfan YAVAŞOĞLU, Adil COSKUN, Hadi YAŞA, Vahit YÜKSELEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tekrarlayan Peroneal Tendon Çıkığı:Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Erhan SERİN, Bülent BEKTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Supratentoryal ve İnfratentoryal Yerleşimli Kavernöz Hemanjiom: Olgu Sunumu
Zülkif BOZGEYİK, Gökhan AKBAŞ, Özgür KOCAÖZ, Erkin OĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]