[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 132-135
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yoğun Bakım Ünitesi, Hastane İnfeksiyonları, Prevalans, Antibiyotik Duyarlılığı
İlhami ÇELİK1, Nuran İNCİ1, Affan DENK1, Erol SEVİM1, Demet YAŞAR2, M. Akif YAŞAR2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon, Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Anestezi ve Reanimasyon yoğun bakım ünitesinde gelişen hastane infeksiyonlarını (Hİ), bu infeksiyonlarda saptanan etkenleri ve antibiyotik duyarlılıklarını prospektif olarak incelemek.

Gereç ve Yöntem: Prospektif sürveyans çalışması. 01 Kasım 2004–28 Şubat 2005 tarihleri arasında (4 ay) Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Anestezi ve Reanimasyon YBÜ'de en az 24 saat yatan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma kapsamına alınan hastalar, National Nosocomial Infections Surveillance System (NNISS) önerilerine göre hasta ve laboratuar verilerine dayalı sürveyans yöntemleri bir arada kullanılarak izlenmiş, tanımlamalar "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" ölçütlerine göre yapılmıştır. Mikroorganizma tanımlamasında konvansiyonel yöntemler ve API 20E testi kullanılmış, antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile çalışılmıştır.

Sonuçlar: YBÜ'ne yatırılan 182 hastadan 60'ında 131 Hİ gelişti. YBÜ'de Hİ hızı %72 olarak saptandı. YBܒde en sık görülen infeksiyon türleri; ventilatör ilişkili pnömoni (%41.2), üriner sistem infeksiyonu (%28.2), laboratuar olarak tanımlanmış kan dolaşımı infeksiyonu (%13.7), klinik sepsis (%6.9), cerrahi alan infeksiyonları (%4.6) ve diğer nozokomiyal infeksiyonlar idi. Hastalardan en sık izole edilen patojenler; Pseudomonas spp. (%31.3), Staphylococcus aureus (%11.5), koagülaz negatif stafilokoklar (%10.7), Acinetobacter spp. (%9.2), Candida spp. (%8.4), Escherichia coli (%8.4), Enterobacter spp. (%4.6), Enterococcus spp. (%3.1) ve diğerleri (%12.8) idi. Stafilokoklardaki metisilin direnci %96 olarak saptandı. Gramnegatif mikroorganizmaların büyük kısmının çoklu antibiyotik direnci taşıdığı görüldü.

Sonuç: YBÜ'de hastane infeksiyonları en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu infeksiyonların kontrol altına alınması ya da önlenmesi için YBܒlerine yönelik sürveyans çalışmalarının süreklilik göstermesi ve özellikle infeksiyon kontrol önlemlerine titizlikle uyulması konusunda azami çaba gösterilmelidir. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]