[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4
Klinik Araştırma
Elazığ Yöresinde 150 Yenidoğanın Cilt Bulguları Yönünden Değerlendirilmesi
Perihan ÖZTÜRK, Kaan DEMİRÖREN, Uğur DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yöremizdeki Bakteriyel Keratitlerin Klinik Ve Mikrobiyolojik Özellikleri
Mete GÜLER, Jülide KURT, Özge EVREN, Ülkü ÇELİKER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dağcılarda Yüksek Rakıma Maruz Kalmanın Bazı Serum Akut Faz Proteinleri Üzerine Etkisi
Abdulkadir YILDIRIM, Yaşar Nuri ŞAHİN, Hamdullah TURHAN, İlhan ŞEN, İbrahim KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Samsun İli 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin 2004 Yılında Ulaştığı Kardiyovasküler Sistem Sorunu Olan Hastaların Değerlendirilmesi
Leman TOMAK, Cihad DÜNDAR, Ahmet BAYDIN, Erhan ÇETİNOĞLU, Yıldız PEKŞEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Özefagus Yabancı Cisimleri
Hayrettin Cengiz ALPAY, İrfan KAYGUSUZ, Turgut KARLIDAĞ, Erol KELEŞ, İsrafil ORHAN, Şinasi YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çanakkale’deki Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Tercih Nedenleri
Gülbü TANRIVERDİ, Arife ÖZKAN, Seyran ŞENVELİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Görev Yapan Hekimlerin Sık Görülen Toplum Kaynaklı Enfeksiyonlardaki Antibiyotik Seçimleri ve Bunu Etkileyen Faktörler
İzzet ilker ÖZTÜRK, ismail Yaşar AVCI, Ömer COŞKUN, Hanefi Cem GÜL, Can Polat EYİGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ankara-Gölbaşı İlçesinde Bir Grup Kadının Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Konusundaki Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
Ercan GÖÇGELDİ, Cengiz Han AÇIKEL, Metin HASDE, Gül AYGUT, Sultan ÇELİK, İlkay GÜNDÜZ, Yeşim KARADENİZ, Raziye AYAS, Erva ŞAHİN, Candan DENİZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Açık Tibia Cisim Kırıklarının Tedavisinde İlizarov Tipi Sirküler Eksternal Fiksatör Uygulamalarımızın Orta Dönem Sonuçları
Bülent ÖZKURT, Abdullah Yalçın TABAK, Mehmet Ali TÜMÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Acute Pancreatitis After Acute Aortic Dissection: Report of a Case and Review of the Literature
Ahmet BAYDIN, Selim GENC, Dursun AYGUN, Arif Onur EDEN, Turker YARDAN, Muzaffer BAHCİVAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hirayama Hastalığı (Monomelik Amyotrofi)
Tahir Kurtuluş YOLDAŞ, Yıldız ÇORUH, Hava Dönmez KEKLİKOĞLUa, Hayriye Gül POLAT, Bülent GÜVEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Büllöz Sweet Sendromlu Bir Olgu
Demet ÇİÇEK, Başak KANDİ, Bengü ÇOBANOĞLU, Nursel DİLEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Henoch – Schönlein Purpurası ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Ahmet ŞEN, Günalp UZUN, Ahmet AKIN, Şenol YILDIZ, Emrullah SOLMAZGÜL, Savaş ÇEKMEN, Emine KARA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Paratesticular Fibrous Hamartoma In An Adult: Case Report and Review of the Literature
Nusret AKPOLAT, Gülçin CİHANGİROĞLU, Mustafa Kemal ATİKELER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Extraction of an Entrapped Guide-Wire with Minimal Invasive Technique: A Case Report
Ali Vefa ÖZCAN, Harun EVRENGÜL, Bilgin EMRECAN, Halil TANRIVERDİ, İbrahim GÖKŞİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Monteggia Kırığı ile Birlikte Kapitellum Kırığının Görüldüğü Nadir Bir Olgu
Oktay BELHAN, H. Bayram TOSUN, Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Mehmet BULUT, Erhan SERİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir Görülen Primer Piyomiyozitli İki Olgu
Oktay BELHAN, Murat GÜRGER, Lokman KARAKURT, Tarık ALTUNKILIÇ, Mehmet KAYA, Hüseyin ÖZDEMIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kuru Fasülye Tanesine Bağlı Nadir Bir Yabancı Cisim Apandisiti
Uğur BOZLAR, Mutlu SAĞLAM, Fatih ÖRS, Nail ERSÖZ, İsmail Hakkı ÖZERHAN, Mustafa Tahir ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teşekkür
  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]