[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2014, Cilt 19, Sayı 3
Deneysel Araştırma
Kadmiyum ile Oluşturulan Deneysel Karaciğer Hasarına Karşı Melatoninin Etkilerinin Biyokimyasal ve Histopatolojik Düzeylerde İncelenmesi
Ömür KARACA, Fatma Bahar SUNAY, Murat Abdülgani KUŞ, Burak GÜLCEN, Emrah ÖZCAN, Murat ÖGETÜRK, İlter KUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusunda TRPV1 ve TRPM2 Kanallarına Losartanın Etkileri
Gökhan ARTAŞ, Tuncay KULOGLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri
Bülent ÇAKMAK, Seher ARSLAN, Mehmet Can NACAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Apandisitlerin Perfore Olmasında Hekimlerin Rolü
Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Deneyimimiz ile İzole Pulmoner Metastaz Varlığında Cerrahinin Yeri
Aslı Gül AKGÜL, Seymur Salih MEHMETOĞLU, Devrim ÇABUK, Serkan ÖZBAY, Hüseyin Fatih SEZER, Şerife Tuba LİMAN, Salih TOPÇU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malatya İl Merkezinde Çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Elemanlarının, Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Görüşleri, İş Doyumu Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Çiğdem TEKİN, Çiğdem BOZKIR, Yasemin SAZAK, Ali ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinin Ayırımında Renkli Doppler Ultrasonografinin Rolü
Aşır YILDIRIM, Zülkif BOZGEYİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ'da 2005-2012 Yılları Arasında Meydana Gelen Suda Boğulma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
Abdurrahim TÜRKOĞLU, Mehmet TOKDEMİR, Turgay BÖRK, Ferhat Turgut TUNÇEZ, Burhan YAPRAK, Mustafa ŞEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Okul Çağı Çocuklarında Şeker Tüketiminin Beden Kütle İndeksine Etkisinin Değerlendirilmesi
Eda KÖKSAL, Merve Şeyda KARAÇİL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Çoklu Travma Hastasında Gelişen Yağ Embolisi Sendromu
İlker ÖNGÜÇ AYCAN, Hüseyin TURGUT, Abdulmenap GÜZEL, Erdal DOĞAN, Gönül ÖLMEZ KAVAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Primary Cutaneous B-Cell Lymphoma: Diffuse Large B-cell Lymphoma, Leg Type
Ayse MURAT, Ibrahim Hanifi OZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kutis Marmorata Telenjektatika Konjenita: Bir Olgu Sunumu
Ömer Faruk ELMAS, Okan KIZILYEL, Mahmut Sami METİN, Ali KARAKUZU, Şule BİLİCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]