[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2
Deneysel Araştırma
A VİTAMİNİNİN TERATOJENİK ETKİLERİ
Neriman ÇOLAKOĞLU, Aysel KÜKNER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANTİTUMÖRAL AJANLARIN ERİŞKİN SIÇAN KARACİĞERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE İNCELENMESİ
Candan ÖZOĞUL, E. TONG, Deniz YAMAÇ, Deniz ERDOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GENÇ ERİŞKİNLERDE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ramis ÇOLAK, Oğuz ÖZÇELİK, Muammer ASLAN, Mete ÖZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN DİALİZ HASTALARI İLE PSİKİYATRİ HASTALARINDA TIP DIŞI TEDAVİ ARAYIŞLARI
Hatice GÜR, Aysen ÖZKAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LİPOPROTEİN (A) DÜZEYLERİ İLE PARAOKSONAZ (PON 1) AKTİVİTELERİNİN KOMPLİKASYONLU VE KOMPLİKASYONSUZ TİP 2 DİYABETİK (NIDDM) HASTALARDA ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Mehmet ÖZDİN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANSTABİL ANJİNALI HASTALARDA PLAZMA HOMOSİSTEİN VE LİPOPROTEİN (a) DÜZEYLERİNİN DEĞİŞİMİ
Şemsettin ŞAHİN, Necip İLHAN, Dilara SEÇKİN, Erdoğan İLKAY
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SİGARA İÇENLERDE SERUM PARAOKSONAZ (PON 1) AKTİVİTELERİ İLE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Mehmet ÖZDİN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MASTOİD HAVA HÜCRELERİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİYLE MORFOMETRİK İNCELENMESİ
Ahmet KAVAKLI, Sacide KARAKAŞ, Ahmet UZUN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OBEZLERDE KALP ATIM REZERVİNİN EGZERSİZ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
Oğuz ÖZÇELİK, Ramis ÇOLAK, Ayhan DOĞUKAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PARANASAL SİNUS’LARIN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİYLE MORFOMETRİK İNCELENMESİ
Ahmet KAVAKLI, Sacide KARAKAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

NÖTROPENİK YENİDOĞAN CANDİDA SEPSİSLERİNDE GRANÜLOSİT KOLONİ UYARICI FAKTÖR TEDAVİSİNİN ETKİLERİ
Mehmet MUTLU, Yakup ASLAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KRONİK VE AKTİF OLMAYAN LEPRAMATÖZ LEPRALI HASTALARDA OTONOMİK VE ELEKTROKARDİYOGRAFİK İNCELEMENİN PERİFERİK SİNİR İLETİ ÇALIŞMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Hızır Ulvi, Remzi Yiğiter, Tahir Yoldaş, Yücel Dolu, Bülent Müngen
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKUT VİRAL HEPATİT A VE B: DÖRT YILLIK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Nazif ELALDI, Nurcan TÜRKOĞLU, Memnune ERANDAÇ, İlyas DÖKMETAŞ, Mehmet BAKIR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN TEDAVİSİ İLE HIZLI İYİLEŞME GÖSTEREN BİR MİLLER FİSHER SENDROMU OLGUSU
Tahir YOLDAŞ, Remzi YİĞİTER, Serpil BULUT, Hızır ULVİ, Bülent MÜNGEN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PRENATAL GELİŞİM SIRASINDA YÜKSEK DOZ A VİTAMİNİNİN KALP’TE TRANSFORMİNG GROWTH FAKTÖR BETA -2 İŞARETLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
Neriman ÇOLAKOĞLU, Aysel KÜKNER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FÖTÜS, ERGİN, YAŞLI SIÇAN TİMUS BEZİNİN HİSTOLOJİK İNCELENMESİ
Leyla CANPOLAT KOYUTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BİR YILLIK AKUT APENDİSİT SONUÇLARIMIZ
Kibar ÇEBİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]