[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2019, Cilt 24, Sayı 3
Klinik Araştırma
The Utility of Claudin-3 in Diagnosis of Prostatic Adenocarcinoma: A Comparative Immunohistochemical Study with AMACR
Engin Deniz YILMAZ, Evrim ÖNDER, Ata Türker ARIKÖK, Binnur ÖNAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Travma Hastalarında Skapula Kırıklarına Eşlik Eden Toraks Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
Evrim GÜL, Muharrem ÇAKMAK, Mehmet Çağrı GÖKTEKİN, Yeliz GÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Negative Pressure Therapy Makes Diabetic Foot Dorsum Defects Suitable for Skin Graft Reconstruction
Erkan ORHAN, Enver ARPACI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Ahmet ERGİN, Türker BEKAR, Güliz AYDEMİR ACAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
Ahmet AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Long-Term Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention with Drug-Eluting Stents Versus Bare-Metal Stents in Saphenous Vein Graft Lesions: A Single Center Experience
Müjgan TEK, Mehmet Serkan ÇETİN, Aksüyek Savaş ÇELEBİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Meme Karsinomunda VEGF ve CD44 Ekspresyonunun Aksiller Lenf Nodu Metastazına Etkisi
İlknur ÇALIK, Muhammet ÇALIK, Sare ŞİPAL, Betül GÜNDOĞDU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Tek İnsizyon Midüretral Sling Yönteminin Klinik Etkinliği
Ahmet KARAKEÇİ, Fatih FIRDOLAŞ, Necip PİRİNÇÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Panik Bozukluğu olan Hastalarda Kaudat Çekirdek Hacimleri ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi
Mehmet Gürkan GÜROK, Murad ATMACA, Faruk KILIÇ, Hanefi YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Ciddi Komplikasyonlara Yol Açabilecek Bir Sendrom: Saç Turnike Sendromu
Şehmuz KAYA, Hacı ÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Notaljia Parestetika: Üç Olgu Sunumu
Köksal SARIHAN, Meltem ALKAN MELİKOĞLU, Hülya UZKESER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Egzersize Bağlı Kompartman Sendromunda Peroneal Sinire Bası Nedeniyle Meydana Gelen Düşük Ayak: Bir Olgu Sunumu
İrem TAŞCI, Caner Feyzi DEMİR, Zeynal TUNÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aplazia Kutis Konjenita Tip VI (Bart Sendromu) Olgusu
İsmail Kürşad GÖKÇE, Lale GULİYEVA, Hatice TURGUT, Hüseyin KAYA, Ercan YILMAZ, Ramazan ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]