[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2019, Cilt 24, Sayı 4
Deneysel Araştırma
Postoperatif Adezyon Oluşumunu Önlemede Oral C Vitamini Etkisinin Araştırılması: Deneysel Çalışma
Şehmus PALA, Remzi ATILGAN, Tuncay KULOĞLU, Melike BAŞPINAR, Emre YALÇIN, Şeyda YAVUZKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fitohemaglutinin ve İnterlökin-2’nin İnsan-T-Hücrelerine Etkisinin Karşılaştırılması
Pınar ÇETİNALP DEMİRCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Araç İçi Trafik Kazası ile Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
Mustafa VARLIK, Serkan Emre EROĞLU, Serdar ÖZDEMİR, Hande AKBAL KAHRAMAN, Mehmet Necdet YILDIZ, Öner BOZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Semptomatik Basit Böbrek Kistlerinin Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Kist Dekortikasyonu: Ülkemizden İlk Hasta Serisi
Necip PİRİNÇCİ, Fatih FIRDOLAŞ, Tunç OZAN, Ahmet KARAKEÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Astımlı Hastanın Preoperatif ve İntraoperatif Anestezi Yönetimi: Bir Anket Çalışması
Sengül ÖZMERT, Emine DİBEK MISIRLIOĞLU, Feyza SEVER, Galip ÖZMERT, Fatih MISIRLIOĞLU, Can Naci KOCABAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Higher Gensini Angiographic Score Predicts Poor Outcomes in High Weight Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting
Mehmet DEDEMOĞLU, Eray AKSOY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk ve Adolesan Varikosel Tedavisinde Laparoskopik Palomo Ligasyonu Sonuçlarımız
Mehmet Nuri CEVİZCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sklerodermalı Hastalarda Kan ve Tükürükte Sklerostin Düzeyleri
Erhan ÖNALAN, Ali Çağrı ORAL, Kübra ORAL, Süleyman AYDIN, Ahmet KARATAŞ, Emir DÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Clinical Spectrum of Extrapulmonary Tuberculosis from Pediatric Surgical Perspective
İdil Rana USER, Bülent Hayri ÖZOKUTAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Determination of Bordetella pertussis Seroprevalence and Colonization in Adolescents
Gülşen ERSÖZ, Özlem TEZOL, Asuman AKAR, Semra ERDOĞAN, Gönül ASLAN, Necdet KUYUCU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Benign ve Malign Tiroid Lezyonlarının Ayırımında İmmünhistokimyanın Kullanımı
İsmail SAYGIN, Abdulkadir REİS, Yavuz ÖZORAN, Ümit ÇOBANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Aspergillomalı Beş Olgunun Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Akın Eraslan BALCI, Muharrem ÇAKMAK, Siyami AYDIN, Suna POLATOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teşekkür
  TEŞEKKÜR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]