[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2020, Cilt 25, Sayı 1
Klinik Araştırma
İdiopatik Epilepsili Çocuklarda Çölyak Hastalığı Sıklığı
Derya ALTAY, Hatice Gamze POYRAZOĞLU, Yaşar DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Assessment of Health Literacy Level in Akcadag, Malatya, Turkey
Serdar DENİZ, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of the Infants Who Had Seizure During Neonatal Period
Arzu EKİCİ, Emre BALDAN, Muhammet Furkan KORKMAZ, Ayşe ÖREN, Özlem ÖZDEMİR, Pelin DOĞAN, İpek GÜNEY VARAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ailevi Akdeniz Ateşi Genetik Özellikleri ve Sistemik Hastalıklarla İlişkisi
Ayşe Kevser DEMİR, Hülya DEVECİ, Zeliha Cansel ÖZMEN, Ayşe KEFELİ, Şafak ŞAHİN, Türker TAŞLIYURT, Köksal DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olguların Tipik Gelişim Gösteren Kardeşlerinde Depresif Özellikler ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Tedavinin Kardeşlerdeki Bulgular Üzerine Etkisi
Kemal Utku YAZICI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

112 Komuta Kontrol Merkezi Aracılığıyla 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesine Sevki Danışılan Hastaların Retrospektif İncelenmesi
Hamit YOLDAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Hastaneye Yatışı Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi
Kasım TURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Madde Kullanım Bozukluğu Tedavisinde Bir Yıllık Tedavide Kalma Oranları: Geriye Dönük Bir Çalışma
Burak KULAKSIZOĞLU, Mert Sinan BİNGÖL, Mehmet GÜLENGÖZ, Mehmet Murat KULOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Transüretral Rezeksiyon Yapılan Yaşlı Hastalarda Spinal Anestezi için Optimal İzobarik Bupivakain Dozu Nedir?
Aysun YILDIZ ALTUN, Demet COŞKUN, Füsun BOZKIRLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Bilateral Ektopik Servikal Timus Olgusu
Veysel KAPLANOĞLU, Hatice KAPLANOĞLU, Betül KARATAŞ, Tülin Hakan DEMİRKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir Bir Pansitopeni Sebebi: Transfüzyona Bağlı Graft Versus Host Hastalığı
Ali DOĞAN, Sinan DEMİRCİOĞLU, Ömer EKİNCİ, Yasin MAMİŞ, Cengiz DEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Menenjitle Karışan bir Nörobehçet Olgusu
Mehmet ÇELİK, Ali İrfan BARAN, Mahmut SÜNNETÇİOĞLU, Yusuf ARSLAN, Mustafa Kasım KARAHOCAGİL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]