[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2020, Cilt 25, Sayı 2
Deneysel Araştırma
Normal Dağılıma Uygunluğu Değerlendirmek için Açık Kaynak Web Tabanlı Yazılım: Normal Dağılımı İnceleme Yazılımı
Ahmet Kadir ARSLAN, Zeynep TUNÇ, Cemil ÇOLAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
İntrakranial Cerrahi Planlamada Kraniometrik ve Stereotaktik Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Adnan Yalçın DEMİRCİ, Mehmet SORAR, Ersin ÖZEREN, Pınar ÖZIŞIK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geç Preterm Bebeklerde Erken Neonatal Dönem Sorunları: Tek Merkez Deneyimi
Nilay HAKAN, Esra ÖZER, Ulviye KIRLI, Ayça AYTEKİN, Mustafa AYDIN, Nurcan CENGİZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yenidoğan Yoğun Bakım Hastalarının Kan Kültüründeki Koagülaz Negatif Stafilokok Üremeleri: Enfeksiyon Mu? Kontaminasyon Mu?
İlkay ER, Ceren ÇETİN, Canan BAYDEMİR, Uğurgül ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Klinik ve Kesitsel Anatomi Dersi ile İlgili Değerlendirmeleri
Emrah ÖZCAN, İlter KUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Toll-Like Receptor Polymorphism Associated with Neonatal Sepsis in Term Babies
Soner Sertan KARA, Hasan KAHVECİ, Hasan DOĞAN, Fuat LALOĞLU, Atilla ÇAYIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sigaranın Nazal Hacim ve Rezonans Üzerine Etkisi
Erhan ARSLAN, Necmi ARSLAN, SEDA ARSLAN, Cemile AÇIKGÖZ, Onur GÜLEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Atipik Prezentasyonlu Tüberküloz Peritoniti: Olgu Sunumu
Nafiye URGANCI, Reyhan GÜMÜŞTEKİN, İnci Pınar SEÇİNTİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Recurrent Ischemic Stroke in A Child with Thiamine Responsive Megaloblastic Anemia Syndrome
Mehmet ALAKAYA, Ali Ertuğ ARSLANKÖYLÜ, Erdem AK, Selma ÜNAL, Çetin OKUYAZ, Fatma DURAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şizofreni Tanılı Bir Hastada Elektrokonvülsif Tedavi ve Paliperidon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Cotard Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Mehmet Hamdi ÖRÜM, Oğuzhan Bekir EĞİLMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]