[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2015, Cilt 20, Sayı 3
Derleme
Hepatoprotektif bir ajan: Silymarin
Nevin KOCAMAN, D. Özlem DABAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
The Effect of Administration of Oral Clarithromycin and Tetracycline on Postoperative Adhesion Formation in Rat Uterin Horn Model
Remzi ATILGAN, Şehmus PALA, Tuncay KULOĞLU, Ömer Faruk DOĞAN, Behzat CAN, Murat ATILGAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Nörodejenerasyonda Forkhead BOX O1 Gen Ekpresyonunun RT-PCR ile Araştırılması
Ali BAYRAM, Remzi YİĞİTER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Prevalence of Chlamydia Trachomatis Infection in Pregnant Women with Preterm Labor, PROM and Abortion
Ebru YALTI, Gülçin ŞAHİN ERSOY, Mete Hüseyin TANIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda Böbrek Yaralanması
Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlıklı Çocuklarda Kalp Hızı Değişkenliği
Muhammed KARABULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pectus Excavatum Klasifikasyonunda Kullanılan İndekslerin Spirometrik ve Demografik Parametrelerle İlişkisi
Hayrettin GÖÇMEN, Selim DOĞANAY, Yücel AKKAŞ, Özge ASLANTEKİN EKEN, Nurcan GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonları: Sıklığı, Etkenler ve Risk Faktörleri
Şafak KAYA, Nurettin AY, Vahaç ALP, Ünal BEYAZIT, Melih ANIL, Sedat KAYA, Mehmet Veysi BAHADIR, Hakan TEMİZ, Fulya BİLMAN, Ramazan DANIŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Psödohipoparatiroidi Tip 1A: Olgu Sunumu
Bahri EVREN, Orkide KUTLU, Abdullah SAKİN, Abdülkadir BAŞTÜRK, Fatma Selek DEMİREL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatik Ven Trombozunun Nadir Bir Sebebi: Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
Fatih YILMAZ, Mesut AYER, İdris İNCE, F. Aylin AYER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hantavirüs Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
Emre ERDEM, Cevat TOPAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İki Servikal Gebelik Olgusunda İki Tedavi Yönteminin Farklı Sıralarla Uygulanması
Vedat UĞUREL, Mehmet Musa ASLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir Bir Nüks Hidatik Kist Komplikasyonu: Kistoduodenal Fistül
Halil İbrahim TAŞÇI, Murat ÇAKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
Editöre Mektup: Ortalama Trombosit Hacmi Yeni Tanı Konulmuş Hipertansif Hastalarda Arteriyel Sertlik İçin Yararlı Bir Belirteç Olmayabilir
Cengiz BEYAN, Esin BEYAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]