[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2022, Cilt 27, Sayı 4
Deneysel Araştırma
Sıçanlarda Karbontetraklorür ile Oluşturulacak Karaciğer Hasarına Karşı Uygulanan Ozon Tedavisinin Etkileri
Merve KAVAKLI KARAKAŞ, Leyla CANPOLAT KOYUTÜRK, Nalan KAYA TEKTEMUR, Feyza AKSU, Tuncay KULOĞLU, Ramazan Fazıl AKKOÇ, Ahmet KAVAKLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Elâzığ İlinde 2013-2017 Yılları Arasında Meydana Gelen Anne Ölümlerinin İncelenmesi
Ferit KAYA, Yunus GÜNEŞ, Edibe PİRİNÇCİ, Furkan BAKIRHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tek Seviye Osteoporotik Vertebral Çökme Kırıklarında Unilateral ve Bilateral Balon Kifoplastinin Karşılaştırılması
Bilal ERTUĞRUL, Bekir AKGÜN, Sait ÖZTÜRK, Ahmet Cemil ERGÜN, Fatih Serhat EROL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatektomi Ameliyatlarında Minimal Akım Anestezisi Uygulaması
Yusuf Ziya ÇOLAK, Duygu DEMİRÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Febril Nötropenide Fungal Pnömonilerin Yeri, Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri
Zehra Gül DUMAN, Behice KURTARAN, Filiz KİBAR, Süheyla KÖMÜR, Oya BAYDAR TOPRAK, Ferit KUŞÇU, Yusuf Kemal ARSLAN5, Ayşe SEZA İNAL, Ezgi ÖZYILMAZ, Aslıhan CANDEVİR, Emel GÜRKAN, Yeşim TAŞOVA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Akut Böbrek Hasarında İskemi Modifiye Albümin ve Myeloperoksidaz Düzeyleri ile Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı İlişkisi
Ebru ÇANAKÇI, Ahmet KARATAŞ, Seçkin DERELİ, Yasemin KAYA, Tülin BAYRAK, İlker COŞKUN, Ali ALTINBAŞ, Zübeyir CEBECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk Çağı İntrakraniyal Tümörlerin Tanı Süresini Etkileyen Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Özge DEDEOĞLU, Yasemin TAŞÇI YILDIZ, Hülya KAYILIOĞLU, Ayşe AKSOY, Çiğdem GENÇ SEL, Erhan AKSOY, Deniz YÜKSEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Monosit Lenfosit Oranı Obsesif Kompulsif Bozuklukta İnflamasyon Belirteci Olarak Kullanılabilir mi?
Mustafa AKKUŞ, Mehmet Celal KEFELİ, Sevler YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Levotiroksin Zehirlenmesi Olan Çocukların Klinik Özellikleri
Deniz ÖKDEMİR, Atilla ÇAYIR, Fatih GÜRBÜZ, Erdal KURNAZ, Hüseyin DEMİRBİLEK, Ayşe Sena DÖNMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

COVID-19 Pandemi Süreci Ani Sensörinöral İşitme Kaybı İnsidansını Etkiledi Mi?
Abdulvahap AKYİĞİT, Orkun EROĞLU, Erol KELEŞ, İrfan KAYGUSUZ, Ömer KORKMAZYÜREK, Şinasi YALÇIN, Gülden ESER KARLIDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
A Very Rare Complication After Broncoalveolar Lavage: Pneumothorax
Siyami AYDIN, Muharrem ÇAKMAK, Sema AK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tubal Gebelik İlişkili Paratubal Yerleşimli Ektopik Adrenal Dokusu: Olgu Sunumu
Selma ERDOĞAN DÜZCÜ, Şeyma ÖZTÜRK, Hesna Müzeyyen ASTARCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teşekkür
  TEŞEKKÜR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]