[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2022, Cilt 27, Sayı 3
Deneysel Araştırma
Farklı Derecede Harabiyete Uğramış Dişlerin Kırılma Direnci Üzerine Prefabrike Post Çapının Etkisinin Değerlendirilmesi
Eyyüp ALTINTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Mesai Saatleri İçi veya Mesai Saatleri Dışı Yoğun Bakım Ünitesine Yatışın Yoğun Bakım Mortalitesi Üzerine Etkisi
Elif GECEGELEN, Gülbin AYGENCEL, Melda TÜRKOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabet Hastalarının Kovid-19 Bilgi ve Korku Düzeyinin Tedbir Alma Üzerine Etkisi
Kevser TUNCER KARA, Faruk KILINÇ, Nevzat GÖZEL, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yaş Aralıklarına Göre Prostat Kalsifikasyonu Prevalansı
Mehmet Sezai OĞRAŞ, Kadir YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Göz Travması Olgularının Adli Tıp Yönünden Analizi
Erdem HÖSÜKLER, Zehra Zerrin ERKOL, Buğra Kaan YAZGI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi Kullanılarak Os Acromiale Varlığının ve Morfolojisinin Araştırılması
Fatih ÇAMİÇİ, Hilal IRMAK SAPMAZ, Ayşegül ALTUNKAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklara Karşı Moksifloksasin Duyarlılığının Araştırılması
Feray Ferda ŞENOL, Adnan SEYREK, Özlem AYTAÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Covid-19 Salgını Sırasında Sağlık Çalışanlarında Anksiyete ve Depresyon Düzeyi, Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi
Ayşin KILINÇ TOKER, Tuğba KARA, İbrahim TOKER, Esma EREN, Zehra BEŞTEPE DURSUN, İlhami ÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

COVID-19 PCR Pozitif Hastaların Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Mehmet İlker TOSUN, Burak KÜÇÜK, Murat ARAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kalça Artroplastilerinde Ultrasonografi Eşliğinde Fasya İliaka Kompartman Bloğu ile Devamlı Epidural Bloğun Postoperatif Analjezi Etkinliğinin Karşılaştırılması
Anıl KILINÇ, Ebru ÇANAKÇI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Glokom Hastalarında Koruyucu İçeren ve İçermeyen Brimonidin Tartarat’ın Oküler Yüzey Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Hakan YILDIRIM, Mehmet CANLEBLEBİCİ, Mehmet BALBABA, Ülkü ÇELİKER, Murat ERDAĞ, Onur ÇATAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Katamenial Pnömotoraks Olgusunda Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
Güneş Özlem YILDIZ, Duygu AKYOL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malignant Solitary Fibrous Tumor of the Pleura
Siyami AYDIN, Muharrem ÇAKMAK, Sema AK1, İlknur ÇALIK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

C3 Nefriti Tedavisi Sonrası Milier Tüberküloz ve Santral Sinir Sistemi Lenfoması: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
İlyas ÖZTÜRK, Mahmut ARMAĞAN, İbrahim Halil BİLEN, Burcu AKKÖK, Emrullah Cem KESİLMEZ, Abdulkadir Yasir BAHAR, Mürvet YÜKSEL, Orçun ALTUNÖREN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]