[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2022, Cilt 27, Sayı 2
Klinik Araştırma
Şizofreni Alttiplerinde Serum Nitrik Oksit Düzeyleri ve Klinik Değişkenlerle Olan İlişkisi
Özlem GÜL, Murad ATMACA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda Korozif Madde İçimine Bağlı Gastrointestinal Kanal Yaralanmaları
Filiz GÜNDÜZ TELSİZ, Bülent Hayri ÖZOKUTAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aile Hekimliği Birimlerinde Kanser Taramalarını Arttırma Çabası-Samsun Örneği
Muhammet Ali ORUÇ, Selami ARSLAN, Nuran BAYRAM, Özer ÖZEN, Onur ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

COVID-19 Pandemisinde Meme Kanseri Hastalarının Cerrahi Yönetimi ve Pandemi Öncesi ile Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Hayrettin DİZEN, Ahmet KARAYİĞİT, Dursun Burak ÖZDEMİR, Ümit ÖZDEMİR, İhsan Burak KARAKAYA, Murat ULAŞ, Bülent ÜNAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnvaziv Karsinom Spesifiye Edilemeyen Tip ve İnvaziv Lobüler Karsinomların Benign Meme Dokularından Ayrımında Mage-A11 İmmünreaktivesinin Yeri
Ahmet KILIÇARSLAN, Gökhan VARLI, Gülhan KILIÇARSLAN, Mehmet Mustafa AKIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Enfektif Endokarditin Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Salih TOPAL, Serkan ÜNLÜ, Emrullah KIZILTUNÇ, Emin Erdem KAYA, Yakup YALÇIN, Burak SEZENÖZ, Mustafa CANDEMİR, Adnan ABACI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nöroendokrin Tümörlerde Prognostik Faktörler Tek Merkez Deneyimi
Ali CAN, Zeynep Hande TURNA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Escherichia Coli ve Klebsiella Pneumoniae Türlerinde Antibiyotik Direnci ne Durumda? Yoğun Bakım Ünitesinden Beş Yıllık Analiz
Hülya DURAN, Nihan ÇEKEN, Bülent ATİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bipolar Bozukluk Manik Fazında Tp-e interval, Tp-e/QT, Tp-e/QTc Oranı ve Fragmante QRS Parametrelerinin İncelenmesi
Sevler YILDIZ, Aslı KAZĞAN, Denizhan DANACI KELEŞ, Fikret KELEŞ, Osman KURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Perkütan Karaciğer Kist Hidatik Tedavisi Uygulanmış Hastaların Eozinofili Varlığı ve İndirekt Hemaglütinasyon Testi Pozitifliği Açısından Değerlendirilmesi
Azad HEKİMOĞLU, Zeycan Kübra CEVVAL, Onur ERGUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of Repair Bond Strenght of Different Repair Methods and Systems to Zirconia Based Ceramics
Eyyüp ALTINTAŞ, Emrah AYNA, Ayça Deniz İZGİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Hepatit ve Siroz Tanılı Hastalarda Hepatit E Virüs Enfeksiyonunun Sıklığı
Sümeyra KAYALI, Mehmet YALNIZ, Adnan SEYREK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Parsiyel Nefrektomi Sonrası Saptanan Anjiyomiyolipomun Nadir Bir Varyantı, Epiteloid Anjiyolipom*
Kazım CEVİZ, Muhammed Emin POLAT, Mecit ÇELİK, Erdem SOBACI, Cavit CEYLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelikte Total Uterin Prolapsus Konservatif Tedavisi: Üç Olgu
Cengiz ŞANLI, Remzi ATILGAN, Şehmus PALA, Melike ASLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yenidoğan Yoğun Bakımda Geniş Vsd’li Pulmoner Atrezi Saptanan Üç Olgu Sunumu
Merve AKKAŞ, Naci CEVİZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Preterm Bir Bebekte Non-İnvaziv Solunum Desteği Altında Gelişen ve Spontan Düzelen Pulmoner İnterstisyel Amfizem
Mehmet GÜNDÜZ, Yakup KARAKURT, Gamze DEMİREL, Ayhan TAŞTEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]